www.chonsimmienphi.com
Liên hệ: 0905 78 0000
Sim đẹp chỉ 185000/sim
0902 165 561
0936 104 401
0936 405 504
0936 184 481
xem nhiều hơn tại: ==> www.chonsimmienphi.com