Quýkhách hàng quan tâm tới Thành An có thể truy cập:www.dienthanhan.com
Hoặc liên hệ:


VPGD:Số 486 Trần Khát Chân – Hai Bà Trưng – Hà Nội – ViệtNam

Tel: (+84 4)3.9763332 Fax: (+84 4)3.9766146 Hotline:0968.581.510

Email: phuong@dienthanhan.com


Cửahàng giới thiệu sản phẩm:

Địa chỉ: 39 D2 tậpthể Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điệnthoại: +(84 4) 3.9783697 Fax: (+84 4) 3.8218347

Di động:0976.183.162 ( Mrs. Bích)

Email: nam@dienthanhan.com

Nhàmáy sản xuất:

Địa chỉ: Phú Thụy - Gia Lâm – HàNội

Điện thoại: (+84 4) 3.6782542 Fax: (+844)3.6782542

Email: nam@dienthanhan.com