[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
Khi máy chiếu bị sự cố chạy một lúc rồi tắt rất có khả năng [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B][SIZE=5]máy chiếu[/SIZE][/B][/I][/URL] bị hư board Ballast một bộ phận ổn định nguồn cấp cho máy chiếu. [URL="http://thuanthanhco.vn/"][I][B][SIZE=5]Công ty du lịch[/SIZE][/B][/I][/URL] Thuận Thành chuyên sửa máy chiếu bị tình trạng này. Hãy gọi ngay cho trung tâm [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/dich-vu/sua-chua-may-chieu.html"][I][B][SIZE=5]sửa máy chiếu[/SIZE][/B][/I][/URL] Thuận Thành 0938 47 49 48 để được tư vấn và báo giá[/COLOR][/SIZE][/FONT]