[COLOR=#000000][B]THƠ [URL="http://honghuyphat.com/cua-cuon-cua-keo/"]CỬA CUỐN[/URL][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000]Thả xuống đi, cho anh nhìn tý[/COLOR]
[COLOR=#000000]Kéo được em thì sướng tận chi[/COLOR]
[COLOR=#000000]Thân em tròn trịa đầy đặn quá[/COLOR]
[COLOR=#000000]Khơi dậy lòng anh nỗi ham mê[/COLOR]
[COLOR=#000000] [/COLOR]
[COLOR=#000000]Đường cong em uốn theo chầm chậm[/COLOR]
[COLOR=#000000]Đẫy đà thả lượn mượn đường tơ[/COLOR]
[COLOR=#000000]Trông em, ngây ngất anh chờ đợi[/COLOR]
[COLOR=#000000]Thả hết vào đây nỗi ước mơ[/COLOR]
[COLOR=#000000] [/COLOR]
[COLOR=#000000]Xong rồi em kéo lên đi nhé[/COLOR]
[COLOR=#000000]E sợ mẹ la hãy khéo che[/COLOR]
[COLOR=#000000]Và chớ cho ai sờ vào nhé[/COLOR]
[COLOR=#000000]Sẽ khổ đời anh lắm đó nghe.[/COLOR]