[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#0000FF][FONT=Arial][B]Dịch vụ chữ ký số - Giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#0000FF][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B][I]BẢNG [URL="http://rongbay.com/Toan-Quoc/Can-ban-xe-cu-O-to-c19-n709.html"]GIÁ[/URL] ĐĂNG KÝ MỚI[/I][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#0000FF][FONT=Arial][B] * [/B][B]Gói đặc biệt dành cho doanh nghiệp mới thành lập dưới 6 tháng sử dụng gói 1 năm của VINA giá 792,000[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#0000FF][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#0000FF][FONT=Arial][B]Bảng giá dịch vụ chữ [U]ký số NACENCOMM – CA[/U][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]* Gói1 [/B]năm thời hạn sử dụng [B]16 THÁNG[/B] giá :[B]1,107,000[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]* Gói2 [/B]năm thời hạn sử dụng[B] 32 THÁNG [/B]giá[B] :1,575,000[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]* Gói3 [/B]nămthời hạn sử dụng[B] 48 THÁNG [/B]giá[B] :1,400,000 [/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#0000FF][FONT=Arial][B]([/B][I], Miễn phí USB Token 550k, Miễn phí 2 tháng kê khai thuế tận nơi cho DN dùng gói 3năm)[/I][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#0000FF][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B][I]BẢNG GIÁ GIA HẠN HOẶC CHUYỂN ĐỔI[/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Arial][B]* Gói 1[/B] năm thời hạn sử dụng [B]16[/B] [B]Tháng [/B]giá: [B]680,000[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Arial][B]* Gói 2[/B] năm thời hạn sử dụng [B]32 Tháng[/B] giá: [B]1,200,000[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]* Gói 3[/B] năm thời hạn sử dụng [B]48 Tháng[/B] giá: [B]1,440,000[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B][/B][B][I]Chi ti[/I][/B][B][I]ế[/I][/B][B][I]t Liên h[/I][/B][B][I]ệ[/I][/B][B][I]:[/I][/B][B]
[B]E : [EMAIL="duongquy106@gmail.com"]duongquy106@gmail.com[/EMAIL]
M:0934.610.691
[/B][B]Web:[URL="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://hoichogiaodich.com/link.aspx?url=http://pacs.com.vn/"]http://pacs.com.vn/[/URL] [/B][/B][/FONT][/COLOR]