Mr. thế 09345 03038 pallet nhựa, pallet đã qua sử dụng , kệ kê hang chống ẩm ướt
Công ty cổ phần An Phú cung cấp pallet nhựa
Pallet nhựa đã qua sử dụng với kích thước :
1.Pallet nhựa cũ kích thước D1200 x R1000 x C120mm

2. Pallet nhựa cũ mặt bông D1100 x R1100 x C120mm
Hàng nhật bản , hàn quốc với giá cực rẻ
3. Pallet nhựa cũ đã qua sử dụng kt : D 1200x R 1000x1500 mm
hàng nhật bản mới 95%
Tải trọng nâng : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
4. Pallet nhựa cũ D1100 x R1100 x C150mm hàng hàn quốc , nhật bản
Tải trọng từ 1000-4000 kg
Hàng còn mới 90%

5. Pallet nhựa cũ mặt đá kích thước 1100x1100x150 mm
Tải trọng nâng : 1500 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Hàng mới 90% với giá rẻ
Pallet nhựa đã qua sử dụng : kích thước : 1100x1300x130 mm
Hàng hàn quốc mới 95% , kệ hàng 1000 kg
Bạn cần mua pallet nhựa cũ đã qua sử dụng tiết kiệm tài chính xin hay gọi ngay :
Hotline : 0934503038 mr thế
Bán các loại pallet nhựa mới 100% hàng việt nam sản xuất
Pallet nhựa mớ i :PL10LK kích thước : 1200x1000x150 mm
PL08LK kích thước : 1200x1000x145 mm
Các loại pallet nhựa mới có nhiều kích thước khác nhau cho khách chọn , với tải trọng nâng hàng từ 600-2400 kg . tải trọng tĩnh 3000-5000 kg
Mr. thế 09345 03038 . Skye : theepic2 yahoo : yesterday152
Web : http://www.anphujstc.com.vn/ mail : the2epic@gmail.com


Mr. thế 09345 03038 pallet nhựa, pallet đã qua sử dụng , kệ kê hang chống ẩm ướt
Công ty cổ phần An Phú cung cấp pallet nhựa
Pallet nhựa đã qua sử dụng với kích thước :
1.Pallet nhựa cũ kích thước D1200 x R1000 x C120mm

2. Pallet nhựa cũ mặt bông D1100 x R1100 x C120mm
Hàng nhật bản , hàn quốc với giá cực rẻ
3. Pallet nhựa cũ đã qua sử dụng kt : D 1200x R 1000x1500 mm
hàng nhật bản mới 95%
Tải trọng nâng : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
4. Pallet nhựa cũ D1100 x R1100 x C150mm hàng hàn quốc , nhật bản
Tải trọng từ 1000-4000 kg
Hàng còn mới 90%

5. Pallet nhựa cũ mặt đá kích thước 1100x1100x150 mm
Tải trọng nâng : 1500 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Hàng mới 90% với giá rẻ
Pallet nhựa đã qua sử dụng : kích thước : 1100x1300x130 mm
Hàng hàn quốc mới 95% , kệ hàng 1000 kg
Bạn cần mua pallet nhựa cũ đã qua sử dụng tiết kiệm tài chính xin hay gọi ngay :
Hotline : 0934503038 mr thế
Bán các loại pallet nhựa mới 100% hàng việt nam sản xuất
Pallet nhựa mớ i :PL10LK kích thước : 1200x1000x150 mm
PL08LK kích thước : 1200x1000x145 mm
Các loại pallet nhựa mới có nhiều kích thước khác nhau cho khách chọn , với tải trọng nâng hàng từ 600-2400 kg . tải trọng tĩnh 3000-5000 kg
Mr. thế 09345 03038 . Skye : theepic2 yahoo : yesterday152
Web : http://www.anphujstc.com.vn/ mail : the2epic@gmail.com


Mr. thế 09345 03038 pallet nhựa, pallet đã qua sử dụng , kệ kê hang chống ẩm ướt
Công ty cổ phần An Phú cung cấp pallet nhựa
Pallet nhựa đã qua sử dụng với kích thước :
1.Pallet nhựa cũ kích thước D1200 x R1000 x C120mm

2. Pallet nhựa cũ mặt bông D1100 x R1100 x C120mm
Hàng nhật bản , hàn quốc với giá cực rẻ
3. Pallet nhựa cũ đã qua sử dụng kt : D 1200x R 1000x1500 mm
hàng nhật bản mới 95%
Tải trọng nâng : 1000 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
4. Pallet nhựa cũ D1100 x R1100 x C150mm hàng hàn quốc , nhật bản
Tải trọng từ 1000-4000 kg
Hàng còn mới 90%

5. Pallet nhựa cũ mặt đá kích thước 1100x1100x150 mm
Tải trọng nâng : 1500 kg
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Hàng mới 90% với giá rẻ
Pallet nhựa đã qua sử dụng : kích thước : 1100x1300x130 mm
Hàng hàn quốc mới 95% , kệ hàng 1000 kg
Bạn cần mua pallet nhựa cũ đã qua sử dụng tiết kiệm tài chính xin hay gọi ngay :
Hotline : 0934503038 mr thế
Bán các loại pallet nhựa mới 100% hàng việt nam sản xuất
Pallet nhựa mớ i :PL10LK kích thước : 1200x1000x150 mm
PL08LK kích thước : 1200x1000x145 mm
Các loại pallet nhựa mới có nhiều kích thước khác nhau cho khách chọn , với tải trọng nâng hàng từ 600-2400 kg . tải trọng tĩnh 3000-5000 kg
Mr. thế 09345 03038 . Skye : theepic2 yahoo : yesterday152
Web : http://www.anphujstc.com.vn/ mail : the2epic@gmail.com