[CENTER][COLOR=#000000][CENTER][COLOR=#800000][B][FONT=Arial]TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH[/FONT][/B][/COLOR][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][CENTER][COLOR=#8B4513][FONT=Arial][B]KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN[/B][/FONT][FONT=Tahoma, sans-serif] [/FONT][/COLOR][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][CENTER][B][FONT=Arial]TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU[/FONT][/B][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][CENTER][COLOR=#FF8C00][FONT=Arial]--------*------*--------[/FONT][/COLOR][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][CENTER] [/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][CENTER][U]CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO[/U][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][CENTER][FONT=Arial][COLOR=#FF0000]KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP [/COLOR][/FONT][COLOR=#FF0000][FONT=Arial]& THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ[/FONT][/COLOR][/COLOR][/CENTER][/CENTER][COLOR=#000000][CENTER] Website: gec.edu.vn[/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][URL="http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html"][B]>> Xem ngày khai giảng khóa tiếp theo tại đây![/B][/URL][/COLOR]
[COLOR=#000000] [/COLOR]
[COLOR=#000000][B][FONT=Arial]I. [U]NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:[/U][/FONT][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B]*Nội dung đào tạo: [/B][B] Kế toán đại cương, Khai báo thuế, Kế toán tài chính, Báo cáo tài chính.[/B][/COLOR]

[LIST][*][B]Kế toán đại cương[/B]
[LIST][*]Bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán.[*]Tổng hợp và cân đối kế toán.[*]Tài khoản – đối ứng tài khoản.[*]Đánh giá các đối tượng kế toán.[*]Chứng từ kế toán và kiểm kê.[*]Sổ kế toán và hình thức kế toán.[/LIST]
[*][B]Kế toán tài chính doanh nghiệp[/B]:
[LIST][*]Tổng quan về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.[*]Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.[*]Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ.[*]Kế toán tài sản cố định.[*]Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế.[*]Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và chi phí hoạt động.[*]Kế toán thuế, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.[/LIST]
[*][B]Báo cáo tài chính[/B]
[LIST][*]Bảng cân đối kế toán[*]Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh[*]Báo cáo lưu chuyển tiền tệ[*]Thuyết minh báo cáo tài chính.[/LIST]
[*][B]Khai báo thuế:[/B]
[LIST][*]Giới thiệu các luật thuế trong doanh nghiệp[*]Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng[*]Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp[*]Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân[*]Học viên được học trên bộ chứng từ thực.[/LIST][/LIST]
[COLOR=#000000][COLOR=#2F4F4F][B][FONT=Arial]II. [U]THỜI GIAN HỌC:[/U][/FONT][/B][/COLOR][FONT=Arial] 4,5 tháng[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000] [/COLOR]
[COLOR=#000000][COLOR=#2F4F4F][B][FONT=Arial]III. [U]HỌC PHÍ:[/U] [/FONT][/B][/COLOR][COLOR=#FF8C00][B][FONT=Arial]1.000.000 đồng[/FONT][/B][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000] [/COLOR]
[COLOR=#000000][COLOR=#2F4F4F][B][FONT=Arial]IV. [U]CHỨNG CHỈ:[/U][/FONT][/B][/COLOR][B][FONT=Arial] [/FONT][/B][COLOR=#FF0000][B][FONT=Arial]Do trường ĐH Kinh tế TP.HCM cấp[/FONT][/B][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000] [/COLOR]
[COLOR=#000000][COLOR=#2F4F4F][B][FONT=Arial]V. [U]ĐỊA ĐIỂM HỌC:[/U][/FONT][/B][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000] [URL="http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html"]đào tạo kế toán[/URL] [/COLOR]
[COLOR=#000000][B]Cơ sở Quận 3: [URL="http://gec.edu.vn/Co-so_Q3/co-so-quan-3.html"]Xem sơ đồ CSQ3[/URL][/B][/COLOR]

[LIST][*]ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ xuân Hương, P.6 , Quận 3[*](Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức, cạnh siêu thị điện thoại Viễn Thông A)[*]ĐT: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838[*]Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần[/LIST]
[COLOR=#000000][B]Cơ sở Thủ Đức: [URL="http://gec.edu.vn/Co-so_TD/co-so-thu-duc.html"]Xem sơ đồ CSTĐ[/URL][/B][/COLOR]

[LIST][*]ĐC: Văn phòng tuyển sinh và giới thiêu việc làm, 281A Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức[*]Học tại Trường trung cấp nghề Thủ Đức[*]ĐT: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838[*]Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần[/LIST]