[CENTER][COLOR=#333333][CENTER][B][COLOR=#000080]CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT*ĐỒ CHƠI *ĐẶNG ÂN[/COLOR][/B][/CENTER]

[/COLOR][COLOR=#333333][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#000080][/COLOR][FONT=Arial][COLOR=#000080][B]Địa Chỉ ***** :[/B]*Số 3, Đường 40, Kp 8, P.Hiệp* Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM
[B]Điện thoại *:[/B]*+84.8.54224752 - 54224753 - 54038748 -*[B]Fax *:[/B]*+84.8.54038748[/COLOR][/FONT]
[COLOR=#000080][FONT=Arial][B]Hotline :**Ms Trinh***** 0903 155 082 -*[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000080][FONT=Arial][B]0908 246 330[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Arial][COLOR=#000080][B]
Email * * * * :[/B]* [email]dochoi@vinacomposite.vn[/email] , [EMAIL="dangan79@yahoo.com"]dangan79@yahoo.com[/EMAIL][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][URL="http://www.vinacomposite.vn"][SIZE=6]www.vinacomposite.vn[/SIZE][/URL][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][/CENTER][FONT=Arial][COLOR=#000080][h=3][COLOR=#FFFFFF]Trò chơi thú nhún lò xo[/COLOR][/h][COLOR=#333333][TABLE]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1148/thu-nhun-lo-xo-27/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_Th%C3%BA%20nh%C3%BAn%20l%C3%B2%20xo.jpg[/IMG][B]Thú nhún lò xo 27[/B][/URL]
[COLOR=#339966][FONT=Arial]Mã Sản Phẩm[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN 27[/B][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1014/thu-nhun-lo-xo-con-soc-26/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/72013/small_loxo.JPG[/IMG][B]Thú nhún lò xo con sóc 26[/B][/URL]
*
[COLOR=#339966][FONT=Arial]Mã Sản Phẩm[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN 26[/B][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1013/thu-nhun-lo-xo-25/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/72013/small_lo%20xo.JPG[/IMG][B]Thú nhún lò xo 25[/B][/URL]
*
[COLOR=#339966][FONT=Arial]Mã Sản Phẩm[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN 25[/B][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/831/thu-nhun-lo-xo-con-tho-24/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/42013/small_untitled(4).JPG[/IMG][B]Thú nhún lò xo con thỏ 24[/B][/URL]
[COLOR=#339966][FONT=Arial]Mã Sản Phẩm[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN 24[/B][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/688/thu-nhun-lo-xo-con-soc-21/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/102012/small_th%C3%BA%20nh%C3%BAn%2021(1).JPG[/IMG][B]Thú Nhún Lò Xo Con Sóc 21[/B][/URL]
[COLOR=#339966][FONT=Arial]Mã Sản Phẩm[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN 21[/B][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/662/thu-nhun-lo-xo-3-con-thu-20/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/92012/small_lo%20xo%203%20con.JPG[/IMG][B]Thú nhún lò xo 3 con thú 20[/B][/URL]
*[COLOR=#339966][FONT=Arial]Mã Sản Phẩm[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN 20[/B][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/698/thu-nhun-lo-xo-con-ga-23/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112012/small_con%20vjt.JPG[/IMG][B]Thú Nhún Lò Xo Con Gà 23[/B][/URL]
[COLOR=#339966][FONT=Arial]Mã Sản Phẩm[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN 23[/B][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/697/thu-nhun-lo-xo-con-chim-22/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112012/small_con%20chjm.JPG[/IMG][B]Thú nhún lò xo con chim 22[/B][/URL]
[COLOR=#339966][FONT=Arial]Mã Sản Phẩm[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN 22[/B][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/360/thu-nhun-lo-xo-con-cho-18/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_con%20ch%C3%B3.JPG[/IMG][B]Thú nhún lò xo con chó 18[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN 18[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/310/thu-nhun-lo-xo-con-ho-17/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/42011/small_tn%20x16.jpg[/IMG][B]Thú nhún lò xo con hổ 17[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN17[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/264/thu-nhun-lo-xo-ca-heo-5/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/12012/small_Untitcaled-2.jpg[/IMG][B]Thú nhún lò xo cá heo 5[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN5[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/262/thu-nhun-lo-xo-con-ngua-1/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_con%20ngua.JPG[/IMG][B]Thú nhún lò xo con ngựa 1[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN1[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/COLOR]
[/COLOR][/FONT][CENTER][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][TABLE="width: 0"]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/271/thu-nhun-lo-xo-con-voi-15/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/42011/small_tn%20x15.jpg[/IMG][B]Thú nhún lò xo con voi 15[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN15[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/270/thu-nhun-lo-xo-con-vit-12/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_con%20vit.JPG[/IMG][B]Thú nhún lò xo con vịt 12[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN12[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/263/thu-nhun-lo-xo-con-ca-ngua-2/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/12012/small_Untitled-2%20copy(1).jpg[/IMG][B]Thú nhún lò xo con cá ngựa 2[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]TN2[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[/COLOR][/CENTER][h=3][COLOR=#FFFFFF]Trò chơi bập bênh trẻ em[/COLOR][/h][COLOR=#333333][TABLE]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1139/bap-benh-tre-em-16/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_b%E1%BA%ADp%20b%C3%AAnh%202%20con%20th%C3%BA.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 16[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 16[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1027/bap-benh-tre-em-24/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/92013/small_IMG_20130913_111542.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 24[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 24[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/829/bap-benh-tre-em-23/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/42013/small_untitled(2).JPG[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 23[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 23[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/525/bap-benh-tre-em-21/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_BB5_med.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 21[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 21[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/524/bap-benh-tre-em-20/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_product_s444_GF.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 20[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 20[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/518/bap-benh-tre-em-19/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_bbcon%20voi_GF_2.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 19[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB19[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/517/bap-benh-tre-em-18/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_product_s449(1).jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 18[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 18[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/516/bap-benh-tre-em-17/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_product_s445(1).jpg[/IMG][B]Bâp bênh trẻ em 17[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB17[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/508/bap-benh-tre-em-16/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_bap%20benh%202%20con%20giong_GF_2.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 16[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 16[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/507/bap-benh-tre-em-15/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_bap%20benh%202%20cho%20ghe%20gau_GF_3.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 15[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 15[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/506/bap-benh-tre-em-14/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/62012/small_2012-05-30-050(1).jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 14[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 14[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/505/bap-benh-tre-em-13/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_bap%20benh%204%20cho%20ghe%20don_GF_1(1).jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 13[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 13[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333333]
[/COLOR][/FONT]*[/COLOR][/CENTER][FONT=Arial][COLOR=#000080][COLOR=#333333][B][U][URL="http://vinacomposite.vn/Contact.aspx"]
[FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kinh doanh:[/I][/SIZE][/FONT][/URL][/U][/B][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]**[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]*[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]- Nguyễn Thị Duy Trinh * Phone: 0903.155.082[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]Email:*[/I][/SIZE][/FONT][EMAIL="trinhng79@gmail.com"][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]duytrinh@vinacomposite.vn[/I][/SIZE][/FONT][/EMAIL][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]*– Yahoo: trinhng79*[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]- Nguyễn Thị Loan * Phone : 0995 168 035[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]Email :*[/I][/SIZE][/FONT][EMAIL="loannguyen@vinacomposite.vn"][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]loannguyen@vinacomposite.vn[/I][/SIZE][/FONT][/EMAIL][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]*– Yahoo: phuongloan222[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]Địa chỉ: Số 3, đường 40, kp.8, p.Hiệp Bình Chánh, q.Thủ Đức, TP.HCM[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]Điện thoại: 08.54038748 - 08.54224753* Fax: 08.54038748[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I][B]Web:*[/B][URL="http://vinacomposite.vn/Home.aspx"][B][url]www.vinacomposite.vn[/url][/B][/URL][B]* hoặc*[/B][URL="http://vinafrp.com.vn/"][B][url]www.vinafrp.com.vn[/url][/B]*[/URL]*[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][SIZE=2][I]Xin trân trọng cảm ơn. * * *[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#0000FF][B][I][FONT=Times New Roman][SIZE=2]Công Ty Đặng Ân hân hạnh được phục vụ quý khác[/SIZE][/FONT]h[/I][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][CENTER][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][/CENTER]