Bản Avatar 241 Mod Auto Farm bởi Nobita bổ xung thêm các tính năng để hỗ trợ người chơi như:
Menu Auto Farm: (ngoài farm)
Cải tiến code chăm farm giúp chăm farm dễ dàng hơn
- Chăm sóc nhanh (tưới nưới + cho ăn + diệt sâu, cỏ + chữa bệnh)
- Chăm sóc tất cả (như chăm sóc nhanh + bón phân + bơm thuốc)
- Nông trại (hỗ trợ các chức năng chăm sóc nông trại)
- Vật nuôi (hỗ trợ chăm sóc và bán vật nuôi (bán riêng lẻ hoặc bán tất cả))
- Mua full vật phẩm (tự động mua full những vật phẩm cần thiết cho nông trại)
- Cửa hàng (Mua vật phẩm bằng số lượng)
- Đăng xuất
- Chuyển nhân vật

Menu Tiện ích: Menu VIP, Giải trí, Đua pet, Chơi game, Sân bay, Chọn khu, Auto chat, Auto kiss, Sao chép, Cho ăn mày, Xem giờ, Thức ăn.
- Phiên bản có hỗ trợ quay số, nhập góc quay số, tăng tỷ lệ trúng (đã fix lỗi quay số ảo)
Khi quay số nhập góc quay Max để căn góc quay, bấm và giữ phím quay là bạn sẽ có được góc quay mình mong muốn.

*Lưu ý: Khi mua vật nuôi nhập số lượng các bạn nên mua ở cổng vào farm, mua trong nông trại sẽ bị đơ.

Xem link tải tại vutrugmo.blogspot.com