Café Nam Việt
Cần Tuyển CTV Kinh Doanh, Nhân Viên Kinh Doanh,Nhân Viên Marketing

chi tiết Liên Hệ :
điện thoại ( 0906.878.459 )
Email :00namviet@gmail.com
www.namviettoancau.com
Địa chỉ :76/10/7 nguyễn sơn,f.phú thọ hòa,q.tân phú.TP.HCM