Chung cu du an Kim Van Kim Lu CT12A –Hoàng Mai giá rẻ
Danh sách căn hộ Chung cư CT12 A B C Kim Văn Kim Lũ đang giao dịch ngày 18-2-2014. Hiện tại cả 03 tòa 12A B C đều đã và đang đóng tiền đợt 2: 40% giá trị căn hộ.
Danh sách căn hộ đang giao dịch CT12A:
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Chênh
16 42 56,2 ĐN 14,9 100
19 42 56,2 ĐN 14,42 110
4 06 56,2 TB 14,42 50
7 12 45 TB 14 45
28 32 54,3 ĐN 14 100
30 38 65,1 ĐN 12,5 130
40 34 65,1 ĐN 11 100
22 36 45 ĐN 13 70
29 04 53,5 ĐN 12,5 120
29 42 56,2 ĐN 12,875 130
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/hinh-anh-...-ngay-8-2-2014
Thông tin thêm: bất động sản Hà Đông