MỜI CÁC BẠN CLICK THAM KHẢO NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ WEBSITE CỦA TRƯỜNG

Hoc phun xam | học phun xăm | day phun xam | dạy phun xăm | dao tao phun xam | đào tạo phun xăm | phun xam tham my | phun xăm thẩm mỹ

Hoc phun xam, học phun xăm, day phun xam, dạy phun xăm, dao tao phun xam, đào tạo phun xăm, phun xam tham my, phun xăm thẩm mỹ


Hoc phun xam | học phun xăm | day phun xam | dạy phun xăm | dao tao phun xam | đào tạo phun xăm | day phun xam tham my | dạy phun xăm thẩm mỹ

Hoc phun xam, học phun xăm, day phun xam, dạy phun xăm, dao tao phun xam, đào tạo phun xăm, day phun xam tham my, dạy phun xăm thẩm mỹ

Hoc phun xam | học phun xăm | day phun xam | dạy phun xăm | dao tao phun xam | đào tạo phun xăm | day phun xam tham my | dạy phun xăm thẩm mỹ

Hoc phun xam, học phun xăm, day phun xam, dạy phun xăm, dao tao phun xam, đào tạo phun xăm, day phun xam tham my, dạy phun xăm thẩm mỹ

Hoc phun xam | học phun xăm | day phun xam | dạy phun xăm | dao tao phun xam | đào tạo phun xăm | day phun xam tham my | dạy phun xăm thẩm mỹ

Hoc phun xam, học phun xăm, day phun xam, dạy phun xăm, dao tao phun xam, đào tạo phun xăm, day phun xam tham my, dạy phun xăm thẩm mỹ

LỚP PHUN - THÊU- ĐIÊU KHẮC – MIỀU - XÓA SỬA THẨM MỸ

MỜI CÁC BẠN CLICK THAM KHẢO NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ WEBSITE CỦA TRƯỜNG


KHÓA 1: PHUN – THÊU 3D – ĐIÊU KHẮC 3D – ĐIÊU KHẮC MÍ MẮT – ĐIÊU KHẮC VIỀN MÔI – XÓA SỬA THẨM MỸ

Học phí: 4.500.000 vnđ

Thời gian đào tạo:
- Lớp thường ( 1 tháng )
- Lớp cấp tốc ( 2 tuần )

Ưu đãi:
- Máy Phun – Thêu 3D chuyên nghiệp
- Máy Điêu Khắc 3D cao cấp
- Màu mực
- Bộ đồ nghề

Khóa học bao gồm các kỹ thuật:
Chân Mày:
- Phương pháp vẽ chân mày, các dạng chân mày: chân mày tự nhiên, chân mày ngang, chân mày xếch, chân mày cong, chân mày ^
- Các số đo cụ thể phù hợp cho từng chân mày
- Cách vẽ chân mày phù hợp với từng khuôn mặt: hình dạng, độ dày, độ dài, hướng của chân mày
- Kỹ thuật Phun chân mày: phun lụa ( silk tattoo ), kỹ thuật loang màu
- Kỹ thuật Phun chân mày cho từng loại da
- Kỹ thuật Thêu chân mày: thêu rơi từng sợi, thêu xương cá, thêu đan lưới.
- Đặc biệt kỹ thuật Thêu 3D công nghệ mới.
- Kỹ thuật Thêu chân mày cho từng loại da
- Kỹ thuật Điêu Khắc chân mày 3D
- Tìm hiểu nguyên nhân vì sao chân mày bị trổ xanh trổ đỏ
- Xử lý chân mày bị trổ xanh,trổ đỏ
- Kỹ thuật tạo màu nền cho chân mày bị xanh
- Kỹ thuật tạo màu nền cho chân mày bị đỏ
- Kỹ thuật đổi màu nền cho chân mày bị xân hư
- Đổi màu chân mày xanh đen, đỏ thành chân mày nâu đen
- Cách chỉnh sửa chân mày khi không muốn xóa
- Cách pha màu mực cho chân mày: Nâu Đen, Nâu Xám, Nâu Đậm, Nâu Lợt, Nâu Đỏ, Nâu Cafe Sữa, Nâu Chocolate, Nâu Rêu
- Cách sử dụng tê sao cho hiệu quả
Mí Mắt:
- Kỹ thuật tạo nét mí trên và mí dưới
- Kỹ thuật Phun mí mắt: mí trên, mí dưới
- Kỹ thuật Phun chỉnh sửa những mắt nhỏ, mắt lồi, mắt tròn, mắt bụp, hai mắt gấn nhau
- Kỹ thuật Điêu Khắc 3D mí mắt
- Tìm hiểu nguyên nhân vì sao mí mắt bị trổ xanh.
- Kỹ thuật xử lý mí mắt bị trổ xanh
- Kỹ thuật đổi màu nền cho mí mắt bị xâm hư
- Cách chỉnh sửa mí mắt khi không muốn xóa
- Cách chỉnh sửa mí mắt bị dày, to, lộ
- Cách pha màu mực cho mí mắt
- Cách sử dụng tê sao cho hiệu quả
Phun Môi – Phun Môi Pha Lê ( Crystal Lip ):
- Kỹ thuật định hình tạo một dáng môi đẹp
- Kỹ thuật Phun viền môi
- Kỹ thuật Điêu Khắc 3D viền môi
- Kỹ thuật Phun Môi - Phun môi pha lê ( Crystal Lip ): phun lụa ( silk tattoo ), kỹ thuật loang màu
- Cách xử lý môi thâm cho hồng tự nhiên trở lại
- Tìm hiểu nguyên nhân vì sao môi bị trổ đỏ, bần tím
- Kỹ thuật đổi màu nền cho mí mắt bị xâm hư, bầm
- Xóa, sửa viền môi, màu môi bị đậm
- Cách chỉnh sửa môi, viền môi: môi quá mỏng, môi trên nhỏ, môi dưới mỏng, môi nhỏ, đôi môi dày, đôi môi có hai mép xệ xuống, môi trên và môi dưới không đều nhau.
- Cách pha màu mực cho môi: Hồng Da, Hồng Nâu, Hồng Sen, Cam Hồng, Cam Đỏ, Cam Vàng, Cam, Cam Lợt, Cam Da, Hồng, Hồng Đỏ………
- Cách pha màu mực dùng cho môi bị thâm.
Hồng Nhũ Hoa:
- Kỹ thuật Phun hồng nhũ hoa: phun lụa ( silk tattoo ), kỹ thuật loang màu
- Xử lý nhũ hoa bị thâm
- Kỹ thuật đổi màu nền cho nhũ hoa bị xâm hư, bầm
- Xóa, sửa màu đậm
- Cách pha màu mực dùng cho nhũ hoa bị thâm
- Kỹ thuật sử dụng màu nền cho nhũ hoa bị thâm