Như tiêu đề cần mua khoảng 200 sim rác 10 số viettel đầu số nào cũng đc

yêu cầu có đuôi tận cùng là 68, hoặc 86 hoặc 79

Ai có như cầu cung cấp để lại số điện thoại mình sẽ gọi điện