Theo nguồn thông tin mới, LG G Flex sẽ được nâng cấp lên Android 4.4 Kitkat, kèm theo đó là khả năng hỗ trợ video 4K. Điều này được hỗ trợ bởi một User Agent cho thấy 1 thiết bị 6 inch chạy video 2160p . Nguồn thông tin cũng cho biết LG G Flex sẽ không có quay phim slow motion 120 fps với lần cập nhật này.Tuy nhiên, vào tuần rồi chúng ta đã thử nghiệm 1 mod XDA từ 1 thành viên, nâng cấp LG G Flex lên Android 4.4 Kitkat, có khả năng quay phim 4K và 120fps slow motion. Luôn nhớ LG G Flex sẽ hỗ trợ video 4K mà bạn không cần phải làm điều gì ngoại trừ nâng cấp lên Android KitKat

hoc photoshop tai it skill