0972.639999
sim trả trước sang tên chính chủ
4x triệu
call 0913111121
sms 0967666666
ae báo khách hộ em nhé
THANK!!!