Phần mềm quản lý chấm công

Phần mềm quản lý chấm công Att_Paradise Vietinsoft kết nối trực tiếp với các máy chấm công trên thị trường: ZKSoftware, ZKTeco, Ronald jack, Hitech, Wiseeye, Timetrex, Vigilance… tính tăng ca, sớm trễ, ca đêm và xử lý nhiều trường hợp đặt biệt trong quá trình quản lý giờ công của nhân viên như:
- Phần mềm tự động nhận ca làm việc dựa vào thời gian chấm vào, chấm ra mà không cần phải tạo lịch làm việc trước.
- Quản lý một số chức vụ không cần chấm công
- Tính công cho nhân viên lái xe, bán hàng, QC bên ngoài, nhân viên làm theo sản phẩm
- Xử lý nhân viên quên quẹt thẻ hoặc chấm thiếu giờ công (Chấm vào mà không chấm ra và ngược lại)
- Tính tăng ca trong giờ nghỉ trưa
- Sau giờ làm việc chính thức 8 giờ nếu công nhân tăng ca đủ 4 giờ thì được tính tăng ca 5 giờ.
- Tách giờ đêm: Từ 21:00 – 05:00 hoặc 22:00 - 06:00 tùy thuộc vào quy định từ công ty.
- Tự động phân loại các mức tăng ca tùy thuộc vào từng thời điểm làm việc ví dụ làm tăng ca từ 18:00 đên 21:00 tăng ca 150%, khoảng thời gian từ 21:00 về sau tính 195% hoặc 180%.
- Nhân viên tăng ca đến sáng mai thì được nghỉ 2 giờ hoặc 1 buổi sáng nhưng ngày hôm đó vẫn tính đủ công.
- Nhân viên được phép đi trễ, về sớm nhưng không bị trừ giờ công
- Quản lý nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ chế độ, nghỉ thai sản, nghỉ Lễ
- Thống kê các ca làm việc của nhân viên
- Thông kê nhân viên đi làm thứ 7, chủ nhật
- Thống kê thời gian và số lần nhân viên đi trễ, về sớm
- Báo cáo: Bảng chấm công chi tiết
- Báo cáo: Bảng chấm công tổng hợp

Tính năng và giao diện:
1. Thiết lập các ca làm việc


2. Thiết lập lịch trình để chương trình tự động nhận ca làm việc


3. Chức năng nhập lịch làm việc từ tập tin


4. Chức tăng tạo lịch làm việc từ phần mềm


5. Thêm – Xóa – Sửa thông tin máy chấm công

6. Thao tác dữ liệu trên máy chấm công


7. Theo dõi chấm công của nhân viên


8. Kiểm duyệt tăng ca


9. Kiểm duyệt đi trễ


10. Kiểm duyệt về sớm


11. Kiểm duyệt ca đêm


12. Theo dõi ca làm việc của nhân viên


13. Theo dõi nhân viên đi làm ngày thứ 7, Chủ nhật


14. Bảng chấm công tổng hợp toàn công ty<> Link download: http://www.phanmemtinhluong.com/t/DownloadList

-----------------------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Nguyễn Tấn Chiến
(08) 22 42 69 43 - 0905 474 777
Yahoo: chiennt.vietinsoft
Skype: chiennt.phanmemtinhluong
Email: chiennt@phanmemtinhluong.com
Web site: http://www.phanmemtinhluong.com