[B]​[/B][COLOR=#141414][FONT=Tahoma][B][COLOR=red][FONT=Tahoma]HỌC GUITAR ĐỆM HÁT RẤT NHANH VÀ DỄ.[/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][B][COLOR=red][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][URL="http://2.bp.blogspot.com/-hi8Fux5iFo8/UxXIExdqyQI/AAAAAAAAAg8/wrQlgMpjjQA/s1600/ch%25E1%25BB%2589+m%25E1%25BB%25A5c.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-hi8Fux5iFo8/UxXIExdqyQI/AAAAAAAAAg8/wrQlgMpjjQA/s1600/ch%25E1%25BB%2589+m%25E1%25BB%25A5c.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][LEFT]
[B][COLOR=#0000FF][FONT=Tahoma]CHƯA BIẾT ĐÀN, HỌC THỬ MIỄN PHÍ 2 TUẦN ĐÃ:[/FONT][/COLOR][/B]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]ĐÀN NỐT CÁC BẢN NHẠC.[/FONT][/COLOR]
2.[FONT=Times New Roman] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]BẤM HỢP ÂM ĐỆM HÁT KHẮP CẦN ĐÀN.[/FONT][/COLOR]
3.[FONT=Times New Roman] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]ĐÀN HÁT VỚI 20 ĐIỆU PHỔ THÔNG.[/FONT][/COLOR]
4.[FONT=Times New Roman] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH ĐỆM HÁT CÁC DÒNG NHẠC CƠ BẢN.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]VÀ ĐÀN HÁT VỚI BẠN BÈ THÀNH THẠO CHỈ TRONG 2, 3 THÁNG![/FONT][/COLOR][/B]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#0000FF][FONT=Tahoma]CƠ HỘI VÀNG: ĐƯỢC HỌC THỬ 2 TUẦN MIỄN PHÍ![/FONT][/COLOR][/B]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]GHI DANH CHÍNH THỨC ĐƯỢC TẶNG ĐÀN![/FONT][/COLOR][/B]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]-[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]PHƯƠNG PHÁP MỚI SELF-DISCOVERY: [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THẢO LUẬN THEO NHÓM, SÔI NỔI, THÂN THIỆN, RẤT DỄ VÀ HIỆU QUẢ. [/FONT][/COLOR]

[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]ĐẶC BIỆT LÀ: VỮNG NHẠC LÝ, GIỎI THƯC HÀNH VÀ THỜI GIAN HỌC CỰC NGĂN![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]KHUYẾN NHẠC 117 TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÍ VỊ YÊU THÍCH ĐÀN HÁT THAM DỰ![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#FF0000][FONT=Tahoma]ĐỊA CHỈ: 123 BIS ( VÔ CĂN NHÀ SỐ E4) TRẦN QUỐC THẢO, P.7, Q.3, TPHCM.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][COLOR=#FF0000]TEL: 0906.780.117[B] 090.6780.117[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]CÁCH NGÃ TƯ TRẦN QUỐC THẢO-LÝ CHÍNH THẮNG KHOẢNG 100m, VỀ HƯỚNG Q.1.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][B][COLOR=#FF0000]LƯU Ý:[/COLOR][/B] CÙNG ĐỊA CHỈ CÓ 2 TRUNG TÂM DẠY NHẠC![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]- KHÔNG PHẢI LỚP NHẠC B.A.C.H NẰM PHÍA NGOÀI![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]- ĐẾN NGAY CỔNG SẮT CÓ BẢNG KHUYẾN NHẠC 117, VÔ NHÀ SỐ E4. [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]- NẾU CÓ NHẦM LẪN, HÃY GỌI:[COLOR=#FF0000] 090.6780.117[/COLOR][COLOR=#FF0000][IMG]http://aquangcao.com/resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]090.6780.117[/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THAM KHẢO PHẦN NỘI DUNG KHÓA HỌC 3 THÁNG:[/FONT][/COLOR][/B]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#0000FF][FONT=Tahoma]1. NHẠC LÝ:[/FONT][/COLOR][/B]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.1[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]NỐT NHẠC VÀ CÁC KÝ HIỆU TRONG BÀI NHẠC.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.2[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]CUNG – BẬC ( QUÃNG ) GIÚP HIỂU CẶN KẺ VỀ HỢP ÂM…[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.3[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]NHỊP-ĐIỆU: GIÚP HIỂU CẶN KẼ ĐỂ ĐÀN HÁT ĐÚNG NHỊP.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.4[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]ÂM GIAI: GIÚP HIỂU CẶN KẼ CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA NHẠC LÝ.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.5[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]CÁCH GHI HỢP ÂM CHO MỘT BÀI HÁT BẤT KỲ.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.6[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]MÔ HÌNH ĐỆM VALSE CHẬM: PHÂN TÍCH CẦU TRÚC ĐẶC ĐIỂM ĐIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG SÁNG TÁC CÁC CA KHÚC NHỊP 3/4.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.7[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]MÔ HÌNH ĐỆM SLOW: PHÂN TÍCH CẦU TRÚC ĐẶC ĐIỂM ĐIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG SÁNG TÁC CÁC CA KHÚC NHỊP 4/4 Ở TIẾT TẤU CHẬM.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.8[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]MÔ HÌNH ĐỆM BOLÉRO : PHÂN TÍCH CẦU TRÚC ĐẶC ĐIỂM ĐIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG SÁNG TÁC CÁC CA KHÚC BOLÉRO NHỊP 4/4.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.9[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]ÔN TẬP TỔNG QUÁT CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG KHI ĐÀN HÁT.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]1.10[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]CÁC ĐIỆU VÀ QUI TẮC CHẾ RA CÁC CÁCH ĐỆM PHĂNG: [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]CÙNG 1 BÀI HÁT, MỖI BAN NHẠC ĐỆM MỘT CÁCH KHÁC NHAU. KHI HỌC CHÚNG TA CŨNG CHẾ RA CÁC CÁCH ĐỆM RIÊNG DỰA TRÊN CÁC QUI TẮC.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#0000FF]2[FONT=Times New Roman]. [/FONT][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH: [/FONT][/COLOR][/B]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]2.1[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH ĐỆM CÁC ĐIỆU VỚI DÒNG NHẠC DÂN CA.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]2.2[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH ĐỆM CÁC ĐIỆU VỚI DÒNG NHẠC BOLERO.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]2.3[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH ĐỆM CÁC ĐIỆU VỚI DÒNG NHẠC TRẺ.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]2.4[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH ĐỆM CÁC ĐIỆU VỚI DÒNG NHẠC TRỊNH-TIỀN CHIẾN.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]2.5[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH ĐỆM CÁC ĐIỆU VỚI DÒNG NHẠC POP-ROCK NƯỚC NGOÀI.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]2.6[FONT=Times New Roman] [/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH ĐỆM CÁC ĐIỆU VỚI DÒNG NHẠC HÀNH KHÚC, SINH HOẠT TẬP THỂ, NHẠC ĐỎ…[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#0000FF][FONT=Tahoma]ĐẶC BIỆT: [/FONT][/COLOR][/B]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma]-[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH NGHE BẠN BÈ HÁT ĐỆM ĐÚNG ĐIỆU VÀ CHUYỂN ĐÚNG HỢP ÂM.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/LEFT]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][LEFT][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]-[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Tahoma]THỰC HÀNH CHẾ CÁC CÂU DẠO, SOLO (TỈA), GIAN TẤU CHO CÁC DÒNG NHẠC TRÊN: DÂN CA, BOLERO, TRẺ, TRỊNH-TIỀN CHIẾN, POP-ROCK…[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/LEFT]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][LEFT][COLOR=#0000FF][B][COLOR=#141414][I]Tag : [COLOR=#176093][URL="http://aquangcao.com/threads/hoc-guitar-dem-hat-rat-nhanh-va-de-khoa-hoc-danh-rieng-cho-qui-vi-doanh-nhan.80780/"][COLOR=#0000FF]học guitar, học nhạc, học guitar miễn phi[/COLOR][/URL][/COLOR][/I][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/LEFT]