F6 - Thuế


Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống thuế áp dụng cho cá nhân, doanh nghiệp và tập đoàn.
Đăng ký
Nội dung môn học

A. Hệ thống thuế Việt Nam

 • Mục đích và chức năng tổng quát của thuế trong nền kinh tế hiện đại
 • Các loại thuế
 • Nguồn luật doanh thu cơ bản và các thông lệ
 • Tránh thuế và trốn thuế

B. Thuế thu nhập cá nhân

 • Phạm vi thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Thu nhập chịu thuế TNCN
 • Tính toán về thu nhập chịu thuế, thuế TNCN phải trả hàng tháng và hàng năm
 • Áp dụng các khoản giảm trừ và miễn giảm thuế khi tính toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

C. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 • Phạm vi thuế TNDN
 • Thu nhập chịu thuế TNDN
 • Tính toán toàn diện về thuế TNDN phải trả
 • Áp dụng các khoản giảm trừ và miễn giảm thuế khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

D. Thuế nhà thầu nước ngoài

 • Phạm vi của thuế nhà thầu nước ngoài
 • Nguyên tắc cơ bản tính toán lãi và lỗ
 • Tính toán thuế nhà thầu nước ngoài
 • E. Thuế Gía trị gia tăng (GTGT)
 • Phạm vi của thuế GTGT
 • Cơ sở và phương pháp tính toán

F. Trách nhiệm của người nộp thuế

 • Hệ thống đăng ký và hoàn thuế
 • Nộp thông tin, yêu cầu và thanh toán trách nhiệm thuế
 • Thủ tục liên quan đến yêu cầu, kiến nghị và tranh chấp
 • Xử phạt đối với những trường hợp không tuân thủ qui định về thuế


ải tài liệu khóa học
Đăng ký

Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Vietsourcing
TP Hà Nội
Tầng 1, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 09 43 42 8998
Email: edu@vietsourcing.com
TP Hồ Chí Minh
Tầng 1, Tòa nhà Thế Giới Mới, 322 Đường Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp. HCM
Hotline: 09 42 41 8998
Email: edu@vietsourcing.com