Hợp nhất báo cáo Tài chính – Cấp độ cơ bản


Báo cáo tài chính là bản mô tả sức khỏe của một doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính hợp nhất là sổ tổng hợp sức khỏe của các doanh nghiệp có những mối quan hệ nhất định mà kế toán chính là bác sỹ xác nhận tình trạng. Một bác sỹ nếu bắt bệnh sai, có thể sẽ giết chết một người. Một kế toán nếu 'bắt bệnh' sai có thể 'giết chết' rất nhiều người. Báo cáo tài chính hợp nhất không chỉ thuần túy là sự cộng ngang các báo cáo tài chính đơn lẻ. Đó là sự loại trừ giá trị đầu tư, loại trừ giao dịch nội bộ, là sự xác định lợi ích cổ đông thiểu số, xác định lợi thế thương mại... liên quan đến các giá trị khổng lồ, các mô hình sở hữu khác nhau, các phương pháp xác định khác nhau... và hệ quả là tác động trực tiếp đến lãi, lỗ của từng công ty thành viên và cả tập đoàn.

Mục tiêu khóa học

Cung cấp tới người học những tình huống của tập đoàn thực, thông qua đó người học sẽ được tiếp cận với các quy định về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính theo cách xác thực nhất. Đồng thời chương trình giúp cho người học có thể hiểu thấu đáo và có thể tự đưa ra giải pháp cho những tình huống cụ thể của tập đoàn mình, cũng như sắp xếp, tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ phục vụ cho lập báo cáo tài chính hợp nhất và trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất.
Đối tượng học viên

 • Kế toán viên các Tổng công ty, Tập đoàn
 • Kiểm toán viên
 • Những ai muốn hiểu và cập nhật, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
Thời lượng 6 buổi
Học phí 3.500.000
Chính sách ưu đãi
Học viên tự túc học phí 5%
Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing 5%
Nhóm 5 người trở lên 5%
Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày 5%


Giảng viên

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về lập Báo cáo tài chính hợp nhất - Cấp độ cơ bản cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.Nội dung chính

I. Bản chất khoản đầu tư
 • Các loại hình đầu tư và bản chất của loại hình đầu tư
 • Đầu tư đơn lẻ
 • Đầu tư vào Công ty liên kết
 • Đầu tư vào Công ty con
II. Hợp nhất Báo cáo Tài chính Năm đầu tiên hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới

 • Nhiệm vụ đầu tư
  • Một công ty mẹ, một công ty con
  • Có phát sinh lợi thế thương mại

 • Giao dịch nội bộ tập đoàn
  • Mua bán nội bộ Tập đoàn: Công ty con bán hàng cho Công ty mẹ, có hàng tồn kho cuối kì
  • Mua bán tài sản nội bộ Tập đoàn: Công ty mẹ bán tài sản đang sử dụng cho Công ty con
  • Chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định: Công ty con mua hàng tồn kho của Công ty mẹ và sử dụng tài sản cố định
  • Vay nội bộ Tập đoàn: Công ty con vay dài hạn Công ty mẹ
  • Số dư nội bộ Tập đoàn
III. Hợp nhất Báo cáo Tài chính Năm thứ hai hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới

 • Nghiệp vụ đầu tư
  • Một công ty mẹ, hai công ty con
  • Có phát sinh lợi thế thương mại

 • Giao dịch nội bộ Tập đoàn
  • Mua bán nội bộ Tập đoàn
   • Công ty mẹ bán hàng cho Công ty con, có hàng tồn kho cuối kì
   • Công ty mẹ bán lô hàng tồn kho kì trước mua của Công ty con

  • Mua bán tài sản nội bộ Tập đoàn: Công ty con bán tài sản đang sử dụng cho Công ty mẹ
  • Công ty con chi trả cổ tức năm đầu hoạt động cho Công ty mẹ
IV. Hợp nhất Báo cáo Tài chính Năm thứ ba hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới

 • Nghiệp vụ đầu tư
  • Một công ty mẹ, hai công ty con
  • Có phát sinh lợi thế thương mại
  • Công ty mẹ bán bớt phần đầu tư tại Công ty con

 • Giao dịch nội bộ Tập đoàn
  • Chuyển hàng tồn kho thành Tài sản cố định: Công ty mẹ mua hàng tồn kho của Công ty con và sử dụng làm Tài sản cố định
  • Vay nội bộ tập đoàn: Công ty mẹ vay vốn của Công ty con
  • Chi trả cổ tức: Công ty con trả cổ tức cho Công ty mẹ
Đăng ký


Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Vietsourcing
TP Hà Nội
Tầng 1, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 09 43 42 8998
Email: edu@vietsourcing.com
TP Hồ Chí Minh
Tầng 1, Tòa nhà Thế Giới Mới, 322 Đường Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp. HCM
Hotline: 09 42 41 8998
Email: edu@vietsourcing.com