[h=2][URL="http://vietsourcing.edu.vn/public/ke-toan-kiem-toan/doc-hieu-phan-tich-bao-cao-tai-chinh.html"]Đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài chính[/URL][/h]


[RIGHT][URL="http://vietsourcing.edu.vn/dang-ky-khoa-hoc?pf=3&tmpl=component&urli=khoa-hoc-ke-toan/ke-toan-tai-chinh/phan-tich-bao-cao-tai-chinh.html"][B]Đăng ký khóa học[/B][/URL][/RIGHT]
[COLOR=#FF0000][COLOR=#ff0000][B]Mục tiêu khóa học:[/B][/COLOR][/COLOR]
Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài chính và những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cơ bản ‘ẩn’ sau báo cáo đó, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và ‘nhạy cảm’ khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo.
[COLOR=#FF0000][B]Đối tượng học viên[/B]:[/COLOR]

[LIST][/LIST]

[LIST][*]Nhân viên kế toán[*]Trưởng các bộ phận[*]Những ai muốn hiểu và cập nhật kiến thức liên quan tới Phân tích Báo cáo Tài chính[/LIST]

[LIST][/LIST]
[COLOR=#FF0000][COLOR=#ff0000][B]Giảng viên:[/B][/COLOR][/COLOR]
Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về phân tích báo cáo tài chính cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.
[TABLE="class: mceItemTable, width: 100%"]
[TR]
[TD="bgcolor: #e0e0e0"][B]Thời lượng[/B][/TD]
[TD][B]18h(6b)[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #e0e0e0"][B]Học phí[/B][/TD]
[TD][B]3.500.000[/B][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: mceItemTable, width: 100%"]
[TR]
[TD="bgcolor: #FF0000, colspan: 2, align: center"][COLOR=#ffffff][B]Chính sách ưu đãi[/B][/COLOR][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Học viên tự túc học phí[/TD]
[TD]5%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing[/TD]
[TD]5%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 1"]Nhóm 5 người trở lên[/TD]
[TD="colspan: 1"]5%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 1"]Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày[/TD]
[TD="colspan: 1"]5%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[CENTER][URL="http://vietsourcing.edu.vn/images/stories/course-outline-update/course-outline-doc-hieu-phan-tich-bao-cao-tai-chinh.pdf"][COLOR=#ffffff][B]Tải tài liệu khóa học[/B][/COLOR][/URL]
[URL="http://www.vietsourcing.edu.vn/short-course.html"][COLOR=#ffffff][B]Sơ yếu lý lịch giảng viên[/B][/COLOR][/URL]
[COLOR=#ffffff][B]Tải lịch học dự kiến[/B][/COLOR]
[B][URL="http://vietsourcing.edu.vn/images/stories/course-outline/lich-hoc-ha-noi.pdf"][COLOR=#FFFFFF]Hà Nội[/COLOR][/URL] [URL="http://vietsourcing.edu.vn/images/stories/course-outline/lich-hoc-hcm.pdf"][COLOR=#FFFFFF]HCM[/COLOR][/URL][/B][/CENTER]


[B]Nội dung khóa học[/B]
[TABLE="class: mceItemTable, width: 100%"]
[TR]
[TD][B]1. Giới thiệu về phân tích Báo cáo Tài chính (BCTC) [/B][/TD]
[TD]
[LIST][*]Phân tích Báo cáo Tài chính
[LIST][*]Thành phần của BCTC[*]Vai trò của báo cáo tài chính và phân tích BCTC[/LIST]
[*]Cơ chế lập BCTC
[LIST][*]Chu trình ghi nhận giao dịch kinh tế[*]Cơ sở dồn tích và cơ sở tiền mặt[*]Các nguyên lý kế toán cơ bản[/LIST][/LIST]
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #f0f0f0"]
[TD][B]2. Phân tích Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) [/B][/TD]
[TD]
[LIST][*]Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCKQHĐKD và những ‘hình thức’ của BCKQHĐKD[*]Phân tích các hạng mục đặc biệt[*]Phân tích con số trên BCKQHĐKD và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp[/LIST]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]3. Phân tích Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) [/B][/TD]
[TD]
[LIST][*]Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCĐKT[*]Phân loại giữa tài sản và công nợ, dài hạn và ngắn hạn[*]Phân tích con số trên BCĐKT và đánh giá vị thế của doanh nghiệp[/LIST]
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #f0f0f0"]
[TD][B]4. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) [/B][/TD]
[TD]
[LIST][*]Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCLCTT[*]Mối liên hệ giữa BCLCTT và các BCTC khác[*]Phân tích con số trên BCLCTT và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp[/LIST]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]5. Phân tích BCTC tổng thể [/B][/TD]
[TD]
[LIST][*]Phân tích chỉ số (sinh lời, thanh khoản …)[*]Những hạn chế của phân tích chỉ số[/LIST]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[URL="http://vietsourcing.edu.vn/component/aicontactsafe/?pf=3&tmpl=component&urli=khoa-hoc-ke-toan%2Fke-toan-tai-chinh%2Fphan-tich-bao-cao-tai-chinh.html"][B]Đăng ký[/B][/URL]


Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Vietsourcing
TP Hà Nội
Tầng 1, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 09 43 42 8998
Email: [email]edu@vietsourcing.com[/email]
TP Hồ Chí Minh
Tầng 1, Tòa nhà Thế Giới Mới, 322 Đường Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp. HCM
Hotline: 09 42 41 8998
Email: [email]edu@vietsourcing.com[/email]