[h=2][URL="http://vietsourcing.edu.vn/tieng-anh-chuyen-nganh/ke-toan-kiem-toan/noi-dung-khoa-hoc.html"]Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán[/URL][/h]


[RIGHT][URL="http://vietsourcing.edu.vn/component/aicontactsafe/?pf=3&tmpl=component&urli=%2Fpublic%2Ftieng-anh-chuyen-nganh%2Ftieng-anh-chuyen-nganh-tai-chinh-ke-toan-kiem-toan-co-ban.html"][B]Đăng ký khóa học[/B][/URL][/RIGHT]
[COLOR=#ff0000][B]Mục tiêu khóa học:[/B][/COLOR]

[LIST][*]Đáp ứng nhu cầu về Tiếng Anh chuyên ngành cho học viên, trong đó đặc biệt chú trọng tới nhu cầu cập nhật từ vựng chuyên ngành và phương pháp tiếp cận vấn đề[*]Phù hợp với đối tượng học viên[*]Tạo cơ sở cho học viên tiếp tục tham gia khoá học Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao hoặc tham gia các khoá học chuyên ngành được cung cấp bằng Tiếng Anh[*]Củng cố các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học viên[*]Phát triển các kỹ năng mềm khác như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm…[/LIST]
[COLOR=#ff0000][B]Đối tượng học viên[/B]:[/COLOR]

[LIST][/LIST]

[LIST][*]Đang có dự định theo học các khóa học chuyên ngành bằng Tiếng Anh[*]Có nhu cầu tiếp cận Tiếng Anh chuyên ngành một cách chuyên nghiệp[/LIST]


[TABLE="class: mceItemTable, width: 100%"]
[TR]
[TD="bgcolor: #e0e0e0"][B]Thời lượng[/B][/TD]
[TD][B]40h(16 buổi)[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #e0e0e0"][B]Học phí[/B][/TD]
[TD][B]2.500.000[/B][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: mceItemTable, width: 100%"]
[TR]
[TD="bgcolor: #FF0000, colspan: 2, align: center"][COLOR=#ffffff][B]Chính sách ưu đãi[/B][/COLOR][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Học viên tự túc học phí[/TD]
[TD]5%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing[/TD]
[TD]5%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 1"]Nhóm 5 người trở lên[/TD]
[TD="colspan: 1"]5%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 1"]Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày[/TD]
[TD="colspan: 1"]5%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[CENTER][B][URL="http://vietsourcing.edu.vn/images/stories/course-outline-update/course-outline-tieng-anh-tai-chinhke-toankiem-toan-co-ban.pdf"][COLOR=#ffffff]Tải tài liệu khóa học[/COLOR][/URL][/B]
[B][URL="http://www.vietsourcing.edu.vn/short-course.html"][COLOR=#ffffff]Sơ yếu lý lịch giảng viên[/COLOR][/URL][/B]
[COLOR=#ffffff][B]Tải lịch học dự kiến[/B][/COLOR]
[B][B][URL="http://vietsourcing.edu.vn/images/stories/course-outline/lich-hoc-ha-noi.pdf"][COLOR=#FFFFFF]Hà Nội[/COLOR][/URL] [URL="http://vietsourcing.edu.vn/images/stories/course-outline/lich-hoc-hcm.pdf"][COLOR=#FFFFFF]HCM[/COLOR][/URL][/B][/B][/CENTER]


[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="colspan: 2"][COLOR=#000000][COLOR=#ff0000][B]Tiếng anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán[/B][/COLOR][/COLOR][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][COLOR=#000000][COLOR=#ff0000][B]Phần I:[/B][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000]Kế toán Tài chính[/COLOR]
[/TD]
[TD]
[LIST][*][COLOR=#000000]Nguyên lý kế toán[/COLOR][*][COLOR=#000000]Phương trình kế toán[/COLOR][*][COLOR=#000000]Giao dịch trả ngay và giao dịch trả chậm[/COLOR][*][COLOR=#000000]Bảng cân đối thử[/COLOR][*][COLOR=#000000]Giới thiệu về Báo cáo Tài chính[/COLOR][/LIST]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #f0f0f0"][COLOR=#000000][COLOR=#ff0000][B]Phần II:[/B][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000]Kế toán Quản trị[/COLOR]
[/TD]
[TD="bgcolor: #f0f0f0"]
[LIST][*][COLOR=#000000]Phân loại chi phí[/COLOR][*][COLOR=#000000]Chi phí chung và các phương pháp tính giá thành[/COLOR][*][COLOR=#000000]Lập dự toán và phân tích biến động[/COLOR][*][COLOR=#000000]Báo cáo[/COLOR][/LIST]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][COLOR=#000000][COLOR=#ff0000][B]Phần III:[/B][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000]Kiểm toán[/COLOR]
[/TD]
[TD]
[LIST][*][COLOR=#000000]Giới thiệu về Kiểm toán độc lập[/COLOR][*][COLOR=#000000]Giới thiệu về Kiểm toán nội bộ[/COLOR][/LIST]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[URL="http://vietsourcing.edu.vn/component/aicontactsafe/?pf=3&tmpl=component&urli=%2Fpublic%2Ftieng-anh-chuyen-nganh%2Ftieng-anh-chuyen-nganh-tai-chinh-ke-toan-kiem-toan-co-ban.html"][B]Đăng ký khóa học[/B][/URL]


Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Vietsourcing
TP Hà Nội
Tầng 1, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 09 43 42 8998
Email: [email]edu@vietsourcing.com[/email]
TP Hồ Chí Minh
Tầng 1, Tòa nhà Thế Giới Mới, 322 Đường Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp. HCM
Hotline: 09 42 41 8998
Email: [email]edu@vietsourcing.com[/email]