[h=2][URL="http://vietsourcing.edu.vn/uu-dai-hoc-bong/chinh-sach-uu-dai-trong-thang-2.html"]Chính sách khuyến học[/URL][/h]


[RIGHT][URL="http://vietsourcing.edu.vn/dang-ky-khoa-hoc.html?pf=3&tmpl=component&urli=http://vietsourcing.edu.vn/acca/hoc-acca-tai-vietsourcing/chinh-sach-khuyen-hoc-hap-dan.html"]Đăng ký[/URL][/RIGHT]

[LIST][*][URL="http://vietsourcing.edu.vn/acca/hoc-acca-tai-vietsourcing/chinh-sach-khuyen-hoc-hap-dan.html#magictabs_gRw7u_1"]Hà Nội[/URL][*][URL="http://vietsourcing.edu.vn/acca/hoc-acca-tai-vietsourcing/chinh-sach-khuyen-hoc-hap-dan.html#magictabs_gRw7u_2"]TP Hồ Chí Minh[/URL][/LIST]
[IMG]http://vietsourcing.edu.vn/images/stories/HoiThao_HocThu/khuyen-hoc-thang-3.png[/IMG]Tải chi tiết chính sách khuyến học của[URL="http://www.vietsourcing.edu.vn/images/stories/promotion/sn-hn.pdf"] [/URL][URL="http://vietsourcing.edu.vn/images/stories/HoiThao_HocThu/thang-12/edu-chinhsachkhuyenhoc-t2.png"]Hà Nội[/URL][URL="http://%7Bmagictabs%7D/"] [/URL]và [URL="http://vietsourcing.edu.vn/images/stories/HoiThao_HocThu/chinh-sach-khuyen-hoc-t2-hcm-.png"]TPHCM[/URL]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="bgcolor: #999999"][COLOR=#FFFFFF][B]Điều kiện[/B][/COLOR]
[/TD]
[TD="bgcolor: #999999"][COLOR=#FFFFFF][B]Chính sách học bổng/ giảm giá[/B][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Đạt điểm cao nhất của môn tại Việt Nam (Căn cứ vào kết quả [B]ACCA[/B] Việt Nam công bố hàng năm)
[/TD]
[TD]Học bổng 1 môn học [B]ACCA[/B] của kỳ tiếp theo tại Vietsourcing
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nhóm học viên (5 học viên trở lên)
[/TD]
[TD]Giảm giá 5% mỗi học viên cho 1 môn học của kỳ tính nhóm
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bên cạnh đó, Vietsourcing cũng thường có các chính sách khuyến mại hấp dẫn cho từng kỳ tuyển sinh cũng như có các chính sách ưu đãi cho sinh viên các trường đại học trong chương trình hợp tác đào tạo. Để biết được các ưu đãi cụ thể khi tham gia học tập tại Vietsourcing, quý vị học viên vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn để được giải đáp.