ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP [B][URL="http://khinito.com/khi-tinh-khiet/khi-helium.html"]KHÍ HELIUM[/URL][/B] CHẤT LƯỢNG
[B][URL="http://vantanphat.com/khi-cong-nghiep/khi-helium.html"]Khí helium[/URL][/B],mua bán khí helium,bình khí helium
[IMG]http://vantanphat.com/images/thumbnails/images/IMAG1859-660x372.jpg[/IMG]
[B][URL="http://vantanphat.com.vn/khi-cong-nghiep/khi-helium.html"]Khí helium[/URL][/B] tinh khiết: gồm khí helium độ tinh khiết 99.995% hay 4.5, độ tinh khiết 99.999% hay 5.0, độ tinh khiết 99.9995% hay 5.5
- Xuất sứ: Singapore hoặc Trung Quốc
vỏ chai helium chứa [B][URL="http://khitinhkhiet.com/khi-helium.html"]khí helium[/URL][/B] là
-vỏ chai 40 lít chứa 6m3 [B][URL="http://khiheli-vtp.blogspot.com/"]khí helium[/URL][/B],
-vỏ chai 47 lít chứa 7 m3 [B][URL="http://blog.zing.vn/jb/dt/letanhung4248/15514171?from=my"]khí helium[/URL][/B],
- vỏ chai 50 lít chứa 10m3 [B][URL="http://bankhihelibanbinhheli.blogspot.com/"]khí helium[/URL][/B]
-ứng dụng: trong Ảnh hóa Cộng hưởng Từ (MRI) và Cộng hưởng Từ Hạt nhân (NMR), chạy máy sắc ký khí, máy quang phổ, phân tích, nghiên cứu tại các trường Đai Học và các Viện nghiên cứu, hàn cắt laser, điện tử và bán dẫn.
LIÊN HỆ MUA [B][URL="http://khiargon.com/khi-helium-tinh-khiet/445/484.html"]KHÍ HELIUM [/URL][/B]
MR HÙNG: 0972049349/0948049349
Email: [email]tanhung@vantanphat.com[/email]
website: vantanphat.com
Quý Khách hàng có thể truy cập vào link sau để tìm hiểu thêm:
[URL]http://vantanphat.com/khi-cong-nghiep/khi-helium.html[/URL]