Đăng lúc: 06:57, ngày 18/03/2013 - Hà Nội
Đã xem: 0 . Mã Tin: 20088529

Khách vãng lai

Nội dung Ẩn tinThan phiềnCú pháp SMS Aj có nhu câu mua sim 0964813913 gjá 800k thì LIÊN HÊ . 0944820666 . BÁN NHANH . 0914930567=650 0915080979 = 600 0945061386 = 750 0914946964 = 600 0944871989 = 1000 0949681987= 1000 0943481992 = 1000