01234.566.778 = 18T
01234.456.567 = 15T

01233.34.56.67 = 8T
+8495.34.56.67
= 3T


giá bán chỉ mang tính chất tham khảo, anh chị thích sim giá tốt, lô hay lẻ call hoặc sms.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0972.36.8899 - Tài