Tìm cộng tác viên công chứng, thu nhập cao.
Cần tìm công tác viên cho văn phòng công chứng tại nội thành Hà Nội, không ràng buộc về thời gian, thu nhập cao và ổn định, ưu tiên những người làm trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và những đơn vị thường xuyên sử dụng dịch vụ công chứng.
Để có thông tin chi tiết, xin liên hệ:
LH: 0968 5605 43