BÁN SIM :
0977700077
va
0919144444
GIA: CALL SE DC GIÁ TỐT ẠH
LH 0932006989
SIM 9CHU, BAO SANG TÊN TOÀN QUỐC
MAY ANH THỢ SIM TRÁNH XA DÙM EM, CẢM ƠN.