0932.1.4.1990 giá 1.5tr
093.7.04.1994 giá 1tr
093.7.04.1998 giá 1tr

Liên hê: 0928.365.879