[h=2][B][URL="http://blogteen.mobi/phan-mem-an-ung-dung-cho-android"]phan mem an ung dung cho android[/URL][/B][/h][COLOR=#000000][FONT=tahoma][B]Application Hider [/B]là công cụ cho phép bạn [I]ẩn các ứng dụng trên điện thoại Android[/I]. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng khi ai đó bạn kiểm tra điện thoại, họ sẽ không thể phát hiện ra bí mật của bạn.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=tahoma][B]phan mem an ung dung cho android[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=tahoma][IMG]http://blogteen.mobi/wp-content/uploads/2014/03/f240c83026e347474456abcbdcad2c416.png[/IMG][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=tahoma]phan mem an ung dung cho android[/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][FONT=tahoma]Bạn có thể cài đặt những ứng dụng yêu thích sau đó ẩn chúng hoặc ẩn một số ứng dụng gây phiền nhiễu trên Home. [I]Application Hider[/I] cần sự phân quyền của Root. [I]phan mem an ung dung cho android
[URL="http://blogteen.mobi/ung-dung-tan-gai-cho-android"]phan mem tan gai cho android[/URL][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=tahoma][IMG]http://blogteen.mobi/wp-content/uploads/2014/03/c36bfb9f22601905dbd4a12580b823ff5.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=tahoma]Vì vậy bạn không cần phải lo lắng khi ai đó bạn kiểm tra điện thoại, họ sẽ không thể phát hiện ra bí mật của bạn. [U]phan mem an ung dung cho android
[B][URL="http://blogteen.mobi/tai-game-vuon-thuy-cung-game-nong-trai-mien-phi"]tai game vuon thuy cung[/URL][/B][/U][/FONT][/COLOR]