[SIZE=3][B][I]Cobacbip.com[/I][/B] chuyên cung cấp dụng cụ [URL="http://cobacbip.com/"][COLOR=#0000ff][B]bac bip[/B][/COLOR][/URL], các bộ bài bịp, và những dụng cụ cờ bạc bịp với công nghệ cao phân phối trên toàn quốc.
Một số hình ảnh sản phẩm tiêu biểu:


[COLOR=#008000][B]Kính áp tròng nhìn xuyên bài:
[/B][/COLOR]
[/SIZE][IMG]http://bandocobac.com/components/com_ecommerce/imgupload/1000/117/thumb_14216760_dung-cu-co-bac-bip-kinh-ap-trong-nhin-xuyen-bai1.jpg[/IMG][SIZE=3]
[COLOR=#008000][B]
Bài lỗi công ty
[/B][/COLOR]
[/SIZE][IMG]http://bandocobac.com/components/com_ecommerce/imgupload/1000/95/IMG_0193.JPG[/IMG][SIZE=3]
[COLOR=#008000][B]
Bài chắn thửa
[/B][/COLOR]
[/SIZE][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-G_A-5e25zxs/UWmg3tEoqMI/AAAAAAAAAJw/lmZb0fbl2aw/s320/bai+chan.jpg[/IMG][SIZE=3]
[/SIZE]