[COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][B][COLOR="#FF0000"]Thà rằng Trêu chọc Diêm La Vương [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Cũng đừng trêu chọc Đường môn lang[/COLOR][/B][/CENTER][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]Trang chủ : [URL="http://bit.ly/1iyW6Gj"]http://tieungao.choi.vn/[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Fanpage : [URL="http://on.fb.me/1eD4Dbj"]https://www.facebook.com/choi.tieungao[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Diễn đàn : [URL="http://bit.ly/1iyW94W"]http://diendan.choi.vn/index.php[/URL] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Đăng ký mới tài khoản : [URL="http://bit.ly/1iw64J3"]https://vgg.vn/oauth/accounts/AccountRegister.aspx[/URL][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][B]Giới thiệu môn phái: Đường Môn[/B][RIGHT]12-03-2014[/RIGHT][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]Thục Trung Đường Môn, võ lâm thế gia, Ám khí phi tiêu, thiên hạ đệ nhất. Thế giới Không Không vô nhất vật, mãn thiên hoa vũ đoạn nhân trường. Chỉ có người chết mới có thể nói ra bí mật của Đường Môn Ám khí. Đường Môn dùng ám khí tấn công, tuy không được coi là quang minh chính đại nhưng còn tốt hơn nhiều lần những kẻ có tâm địa nham hiểm. Bản phái võ học dùng ám khí là chính, nhưng vẫn đường đường chính chính. Ám khí chi đạo, vô phi tam đại yếu quyết. Tức thời cơ phải chuẩn, ra tay phải chắc, đánh phải chính xác[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B]Giới thiệu sơ lược về Đường Môn[/B]:[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][IMG]http://media.vgg.vn/vgg/tieungao/tieungao/2014/02/15/duongmon.png[/IMG][/CENTER].[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]Võ học Đường Môn gồm phân thành 2 loại : [B]Đại Tông Võ Học[/B] và [B]Chuyên Tinh Võ Học[/B], trong đó lại phân ra 3 bộ riêng biệt là:[B] Đường Môn Ám Khí[/B], [B]Mãn Thiên Hoa Vũ[/B] và [B]Phích Lịch Lôi Hoả[/B].[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][video=youtube;iaGns-oAdjc]https://www.youtube.com/watch?v=iaGns-oAdjc[/video][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://pictureshoster.com/files/ta5jz7l8xr9o70xj832.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://pictureshoster.com/files/urr7ni1u9ovsky4374.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://pictureshoster.com/files/z4ssmurt7pepky5igqp.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][URL="http://diendan.choi.vn/forums/duong-mon.111/"][B]THẢO LUẬN VỀ ĐƯỜNG MÔN [/B][/URL][/CENTER][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]Một số hình ảnh :[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][IMG]http://media.vgg.vn/vgg/tieungao/tieungao/2014/02/22/thoitrang01.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://media.vgg.vn/vgg/tieungao/tieungao/2014/02/24/duong_mon.jpg[/IMG][/CENTER][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]
By[SF][/FONT][/COLOR]