NHÂN LUẬT tư vấn thành lập công ty cổ phần, hướng dẫn thực hiện hồ sơ công ty cổ phần , đăng ký thay đổi công ty cổ phần.tư vấn ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần. tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.
Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần
1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;
2. Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
3. Hướng dẫn về địa chỉ trụ sở (vui lòng liên hệ công ty nhân luật); 4. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; 5. Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên(vui lòng liên hệ công ty nhân luật);
6. Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác (vui lòng liên hệ công ty nhân luật)
7. Một số điều cần biết sau đăng ký doanh nghiệp (vui lòng liên hệ công ty nhân luật)

vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết
Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Nhân Luật
TP.Hồ Chí Minh : 52C Nguyễn Thị Huỳnh, P11 Q.Phú Nhuận TP.HCM
Điện thoại : 08.38441.776 - 0903 32 42 77 Ls Vinh

Website: dichvugiayphep.vn