0969.303030

0985.141414 xog

0969.373.373

0966.181.181

0975.020.020

0963.489.489

0939.48.48.88

0948.13.7979

0923.71.7979

0975.75.4949


call :096.365.7979---vào :http://raovatkiengiang.com/showthread.php?t=23389

cần tìm

09* 7777 giá < 14

098x595959 ( x khác 4 và 7)

09* 858585 ( VT nhé)

call: 09.6365.7979