Bt sa non Pure Colostrum Goodhealth cung cp kháng th, h tr h min dch khi cơ th suy nhược, sc đ kháng yếu

Sa non có nhiu trong 3 ngày đu sau sinh. Sa non giàu cht đm, cht kháng th, vitamin A và bch cu. Nên c gng cho bé bú càng sm càng tt đ tn dng ngun sa quý giá này dù m mi sinh còn mt, hay bé mút vú chưa thành tho.Tăng cường sc đ kháng, nâng cao h min dch cho bé


Khi còn trong bụng mẹ, bé có được một hệ miễn dịch tuyệt vời t cơ th m, hệ miễn dịch này nhựt lá chắn đ bo vvà giúp bé khe mnh.Sau khi sinh, ngun sa m s tiếp tc cung cp các dưỡng cht đ nuôi dưỡng h min dch còn non yếu ca bé. Tuy nhiên, lượng kháng th t sa m s gim dn theo thi gian cùng vi s phát trin và hành trình thích nghi vi thế gii bên ngoài ca tr. Có th bé bt đu t tăng cường sn xut các kháng th, tuy nhiên hàm lượng không đ ln đ bù đp li s thiếu ht do s suy gim hàm lượng kháng th được truyn t sa m. Tng lượng kháng th toàn phn ca tr s b gim mnh, vì vy bé rt d b tn công bi các tác nhân gây bnh bên ngoài như vi khun, vi rút, nm... Sa non ging có th gi như là vacxin đu tiên, t nhiên an toàn nht cho bé vì sa non có cha Globulin min dch ( viết tt các kháng th IgG, IgA, IgM) đ chng li các vi khun, vi rút, nm… Ngoài ra sa non cha Lactoferrin va kìm khun, va dit khun, nh phá v được màng vi khun. Lactoferrin còn gn được vào virus, ngăn cn không cho virus xâm nhp và tế bào lành.


Vi nhng thành phn quý giá trên sa non rt cn cho mi tr em và c nhng người trưởng thành, người gim min dch như tui già, mi m dy, ph n đang mang thai.


Colostrum New Zealand ni tiếng là sa non cht lượng cao nht thế gii.BT SA NON NGUYÊN CHT 100% (100% PURE COLOSTRUM POWDER)


New Zealand B Nông nghip và Lâm nghip đã đưa ra các tiêu chun nghiêm ngt nhm qun lý ngành công nghip chế biến sa. Sa non New Zealand được la chn t nhng con bò ch ăn c mà không ăn thc ăn gia súc. Vic s dng kháng sinh và hormones cho bò sa New Zealandlà b cm. Vic vi phm điu này có th b pht lên ti 100 000$.

New Zealand sa non được bo qun trong nhng thùng lnh sau khi được vt và được dit khun nhit đ 72°C trong vòng 15s. các quc gia khác h làm lnh Colostrum sau đó dit khun nhit đ cao làm mt đi các phân tprotein và các thành phn hot tính có sn trong sa non. Phương pháp kh trùng mi m này đã giúp bo v các thành phn quý giá trong sa non.


Phòng thí nghim đã th nghim và cho thy không có s hin din ca kim loi nng, thuc tr sâu, mm bnh và ngun bnh cũng như khun Salmonella và E. coli.


Sn xut ti New Zealand theo tiêu chun quc tế. Tan trong nước, được x nhit đ thp. Không cha ngũ cc, gluten, đường, tinh bt, bt mỳ, men, mu nhân to, hương tng hp và cht bo qun.

Mi chi tiết xin liên h:
Công ty c phn mua sm trc tuyến AZ
Website: muasamaz.vn
Yahoo: muasamazvietnam
Email: muasamazvietnam@gmail.com
Đin thoi liên h: 043 5766 201( hành chính)
Hotline: 0915.329.126 - 0973.286.819 (24/24)
Đa ch: S 54A - Ngõ 6 - Ph Phương Mai- Qun Đng Đa- Hà Ni