Như tiêu để e đang cần tam hoa 8 đầu 10 số . bác nào có báo e nhé. - Nếu tam hoa 8 thì ổn nhất..