Sau Đây Là Các Auto Hỗ Trợ Event Cho Các Bạn :

+ Auto Hướng Dẫn Sôcôla nâng Cấp Lên Loại 1
"Hướng Dẫn" Auto2.0.14c Tự Nâng Cấp Sôcôla ....

+ Auto Hướng Dẫn Event Cho Hoa Hồng Thủy Tinh nhận Phần thưởng ....
"Hướng Dẫn" Auto2.0.14c Hỗ Trợ Ép Hoa Hồng Thủy Tinh .,

. Và VN Game Đã Ra Mắt Sự Kiện Xích Lân Lệnh , Các Bạn muốn Sở Hữu 1 Mã code thì xem hướng dẫn Dưới Đây.

"Hướng Dẫn" Tải Auto2.0.14c về Để Nhận Mã Code ...
+ Auto Hướng Dẫn Nhặt Ngôi Sao Hạnh Phúc
Hướng Dẫn" Tải Auto2.0.14c

+ Auto Hướng Dẫn Vạn Bảo Rương
Hướng Dẫn" Tải Auto2.0.14c
+Auto Làm Nhiệm Vụ Thông Thương
Hướng Dẫn" Tải Auto2.0.14c
+Auto Làm Nhiệm Vụ Dã Tẩu
Hướng Dẫn" Tải Auto2.0.14c