Võ học vốn vô biên không giới hạn, khi công lực đủ tinh thâm, đồng đạo sẽ bắt đầu lĩnh ngộ tinh túy trong võ học để tiến đến một cảnh giới mới với những tuyệt kỹ thất truyền mang uy lực vô song, hiệu dụng thần kỳ...


Mỗi cấp kỹ năng 180 sẽ có từng mốc điểm tu luyện để lên cấp tiếp theo.

Hướng Dẫn Học Kỹ Năng 180
:
Môn phái Kỹ năng
Thiếu Lâm
La Hán Kim Thân
Thiên Vương
Chinh Chiến Bát Phương
.
Nga My
Ba La Tâm Kinh
Thúy Yên
Huyền Băng Vô Tức
Côn Lôn
Thiên Cang Khí Kính
Võ Đang
Chân Võ Thất Triệt
.
Ngũ Độc
Sâm La Độc Hải
Đường Môn
Hấp Tinh Trận
Thiên Nhẫn
Liệt Hỏa Phẫn Thiên
B
Cái Bang

Hướng Dẫn Luyện Kỹ Năng 180


Bản Đồ Luyện Công