[SIZE=3][COLOR=#ff0000][B]Liên hệ mua khí ni tơ tinh khiết : Kim Anh(01635.284.039)
[/B][/COLOR]
Công ty TNHH VẠN TẤN PHÁT chuyên cung cấp khí công nghiệp như: khí oxy, khí ni tơ, khí argon, khí co2, khí acetylen, khí trộn theo yêu cầu của khách hàng.
* Khí tinh khiết như: khí helium tinh khiết 99,999%, khí hidro 99,999%, khí P10, khí N2o, khí oxy tinh khiết 99,999%, [URL="http://vantanphat.com/khi-nito-tinh-khiet/khi-nito-99999.html"][B]khí ni tơ 99,999%[/B][/URL], khí argon 99,999%, khí co2 99,999%, khí acetylen99,8%,...
*Vỏ chai chứa khí như: vỏ chai oxy, vỏ chai ni tơ, vỏ chai argon, vỏ chai co2,...
*Khí hóa lỏng như: ni tơ lỏng, co2 lỏng, argon lỏng, oxy lỏng,...
*Các thiết bị ngành khí như: van điều áp, đồng hò điều áp, nắp chụp bảo vệ chai, ti, pich, van,...
[URL="http://vantanphat.com/khi-cong-nghiep/khi-nito.html"][B]KHÍ NITƠ[/B][/URL] ( N2)
Chất lượng:
Khí ni tơ được cung cấp với chất lượng nhứ sau:
Độ tinh khiết: 99,995% , 99,999%
Tạp chất (ppm) O2 < 3
H2O < 5
CnHm < 0.2
Hình thức cung cấp:
- Cung cấp khí nito bằng chai chứa: chai 10 lít, 14 lít, 40 lít, 47 lít, 50 lít
- Áp suất : 150 bar, 200 bar
- Van chai: QF-2D/ QF2-C
- Cách xác định: chai màu xanh, Đen
Đặc tính : [URL="http://khitinhkhiet.com/khi-nito.html"][B]Khí ni tơ[/B] [/URL]được cung cấp trong chai chứa dưới dạng khí nén cao áp, là chất khí không độc. không cháy, không oxy hóa, có thể gây ngạt nếu nồng độ cao.
Ứng dụng: [URL="http://vantanphat.com.vn/khi-cong-nghiep/khi-nito.html"][B]khí ni tơ[/B][/URL] được ứng dụng trong các lĩnh vực sau:
- Công nghệ luyện kim
- Sản xuất kính, cao su, nhựa
- Kỹ thuật an toàn, chữa cháy
- Công nghệ thực phẩm
- Y tế, dược phẩm
- Trong chăn nuôi
- Trong phòng thí nghiệm và trong giáo dục

Cung cấp chuyên nghiệp: khí nitơ, nitrogen, khí nitơ công nghiệp, khí nito lỏng tinh khiết.
Chất lượng khí nitơ: 99.9%, 99.99%, 99.999%, 99.9995%
[URL="http://vantanphat.com/khi-hoa-long/nito-long.html"]Nitơ lỏng [/URL]có độ tinh khiết 99.999%.
Hình thức cung cấp: Khí nito, nitrogen, khí ni tơ công nghiệp, khí nito lỏng tinh khiết.
-Dạng chai chứa khí loại 40 lít, áp suất nạp 150 bar.
-Dạng chai chứa loại 10, 14 lít, áp suất nạp 150 bar.
-Dạng bồn chứa lỏng ( bồn XL-45 ).
-Dạng bình chứa lỏng YDS, MVE
[COLOR=#006400][/COLOR][COLOR=#006400][/COLOR][COLOR=#ff0000]Liên hệ:
Kim Anh:[/COLOR][COLOR=#006400] 01635.284.039
[/COLOR][COLOR=#ff0000]Email:[/COLOR][COLOR=#006400] [/COLOR][EMAIL="kimanh@vantanphat.com"][COLOR=#006400]kimanh@vantanphat.com[/COLOR][/EMAIL][COLOR=#006400]
[/COLOR][COLOR=#ff0000]Website:[/COLOR][COLOR=#006400] vantanphat.com[/COLOR][/SIZE]