[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B]Xe đẩy phục vụ 3 tầng[/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B]Kích thước : tùy chọn[/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B]Đại Hiệp sản xuất[/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B]Inox 201 hoặc 304 tùy theo đơn đặt hàng[/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B][URL]http://daihiep.com/Products/1949,xe-day-phuc-vu-3-tang-inox.html[/URL][/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][B]
[URL="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2014/03/15/1307331/201403094241_xe_ph___c_v____3_t___ng.jpg"][IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2014/03/15/1307331/201403094241_xe_ph___c_v____3_t___ng.jpg[/IMG][/URL]


[/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B]CÔNG TY TNHH ĐẠI HIỆP[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B]720 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.2, Q.5, TP. HCM[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B]Tel: 08-39237725/ 08-39239634[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B]Fax: 08-39231390[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B]Hotline 1: Ms. Ngân : 0918 399 720[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B]Hotline 2: Ms. Thắm : 091 6477 720[URL="http://rongbay.com/xuan-phuong-viglacera.html"] [/URL][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B]Hotline 3: Ms. Tiên[URL="http://rongbay.com/ve-tau-tet.html"] [/URL][URL="http://rongbay.com/samsung-galaxy-note-3.html"] [/URL]:0913 899 720[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B]Email: [email]rinnaidaihiep@gmail.com[/email]/ [email]sales@rinnaidaihiep.com[/email][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B]Website: [URL="http://www.daihiep.com/"][COLOR=#FF0000]www.daihiep.com[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]