Sử dụng [url=http://koko.vn/San-pham/2470285/200770/SickBag-Tui-non-cao-cap-san-pham-van-minh.html][b]Túi nôn[/b][/url] [b][color=green]hợp vệ sinh, văn minh và lịch sự[/color].
[/b]Bạn đi chơi, đi du lịch bằng tàu xe thường hay bị say xe và ngại ngùng khi bị nôn.
Điều này không còn ngại nữa khi bạn sử dụng [url=http://koko.vn/San-pham/2470285/200770/SickBag-Tui-non-cao-cap-san-pham-van-minh.html]túi nôn[/url] - túi ói được thiết kế đẹp với chất liệu tự hủy không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Sản phẩm sử dụng thích hợp trong mọi tủ thuốc gia đình, thích hợp với các Nhà xe...
Xem chi tiết [url=http://koko.vn/San-pham/2470285/200770/SickBag-Tui-non-cao-cap-san-pham-van-minh.html][b]Tại đây[/b][/url]