[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=5][B][COLOR=#0000cd]Thép tấm q345b-thep tam q345b 6ly,8ly,10ly,12ly,16ly,20ly.
Liên Hệ : Mr Hoạt: 0939 468 016
[/COLOR][/B][/SIZE][SIZE=5][B][COLOR=#0000cd]Fax : 08 3724 3158
Email : [EMAIL="levanhoat3@gmail.com"]levanhoat3@gmail.com[/EMAIL]
Web: [/COLOR][URL="http://thepkienhoang.com/"][COLOR=#0000cd]thepkienhoang.com[/COLOR][/URL]

[/B][/SIZE][IMG]http://static.chosaigon.com/images/products/2014/02/1393301214_th-p-t-m-w.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=4][B]Thép tấm cán nóng[/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=4]+ Công dụng : dùng trong ngành đóng tàu , thuyền, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, cơ khí, xây dựng…[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=4]Các loại thép tấm chuyên dùng cứng cường độ cao, chống mài mòn,....[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=4]Thép tấm [B]: [/B]Q345A , Q345B , Q345C , 65r , SB410 , 15X , 20X,.....[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=4]Xuất sứ: China - Nhật Bản - Nga[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=4][B]Quy cách [/B]:[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=4][B]Dày (mm): 4/6/8/10/12/13/14/16/18/20 / 22 / 25 / 30 / 32 / 40 / 50[/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=4][B]Rộng (mm): 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000[/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica Neue][SIZE=4][B]Dài (mm [/B][/SIZE][B][SIZE=4]): 6.000mm / 9000mm / 12000mm

[/SIZE][IMG]http://static.chosaigon.com/images/products/2014/02/1393302301_th-p-tam-a.jpg[/IMG][SIZE=4]
[/SIZE]
[/B][/FONT][/COLOR]