Công Ty Nhân Luật chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, đăng ký địa điểm kinh doanh. đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ xin giấy phép căn cứ theo quy định của pháp luật. chúng tôi cam kết là dịch vụ uy tín và đúng thời hạn theo lịch làm việc cơ quan chức năng.

Hiện Nay mỗi loại hồ sơ đăng ký kinh doanh về cơ bản khá giống nhau, trước khi tư vấn thành lập công ty. NHÂN LUẬT sẽ hướng dẫn cụ thể mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau. trước tiên về tên công ty không được trùng hay gây nhầm lẫn với công ty khác đã đăng ký để tránh trường hợp sau này đăng ký nhãn hiệu độc quyền được dễ dàng hơn.


thứ hai: nghiên cứu kỹ điều lệ công ty và các luật liên quan dioanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh


Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền quyết định chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng”


(Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP)


thứ ba : nghiên cứu ký ngành nghề kinh doanh công ty để xin cấp phép được dễ dàng căn cứ quyết định 337 ĐKKD/2010


Căn cư pháp lý : Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.


Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Nhân Luật


TP.Hồ Chí Minh : 52C Nguyễn Thị Huỳnh, P11 Q.Phú Nhuận TP.HCMĐiện thoại : 08.38441.776 - 0903 32 42 77 Ls Vinh