Đông Tây Bắc là lựa chọn lí tưởng để trải nghiệm vào mùa xuân, Đến với Đông Tây Bắc chúng ta có thế hòa mình vào không gian của núi rừng. Đến với Đông Tây Bắc các bạn có thể cùng tìm hiểu về những phong tục tập quán dân tộc thiểu số ít người. cùng tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng với bà con trong bản.WWW.hanoiopentour.com &hanoiopentourism@gmail.com