[COLOR=#000000][FONT=Arial]Trang chủ : [URL="http://bit.ly/1iyW6Gj"]http://tieungao.choi.vn/[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Fanpage : [URL="http://on.fb.me/1eD4Dbj"]https://www.facebook.com/choi.tieungao[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Diễn đàn : [URL="http://bit.ly/1iyW94W"]http://diendan.choi.vn/index.php[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Đăng ký mới tài khoản : [URL="http://bit.ly/O6giWs"]https://vgg.vn/oauth/accounts/AccountRegister.aspx[/URL][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Arial]Phái Hành Sơn là một trong Ngũ Nhạc Kiếm phái có danh lớn trong giang hồ.Trưởng môn Mạc Đại tiên sinh hiệu xưng Tiêu Tương Dạ Vũ, cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm thanh. "Tiêu Tương Dạ Vũ Kiếm hoa sinh, thu phong diêu lạc kiếm khách lão”, Hành Sơn môn hạ phong thái đều như vậy. Hành Sơn môn hạ đa tài đa nghệ, không những kiếm pháp cao cường mà người người đều tinh thông âm luật,chuyện quét nhà nấu nước, mệt cũng tấu 1 khúc Ngư Chu Xướng Vãn, bồi dưỡng tính tình.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Giới thiệu sơ lược về Hành Sơn[/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][IMG] http://media.vgg.vn/vgg/tieungao/tieungao/2014/02/15/hanhson.png[/IMG][/CENTER][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial]Võ học Hành Sơn gồm phân thành 2 loại: Đại Tông Võ Học và Chuyên Tinh VõHọc, trong đó lại phân ra 3 bộ riêng biệt là: Hành Sơn Kiếm Pháp, Hồi Phong Lạc Nhạn Kiếm và Bách Biến Huyễn Vụ Kiếm.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://pictureshoster.com/files/f9stf9kvtw620ihbcloy.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]http://pictureshoster.com/files/pd10rxgh5cw2zuhyj7.jpg[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://pictureshoster.com/files/wb5xhzlncaba64vj0vm.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://pictureshoster.com/files/akcjyrqgjcyu3miq2n8o.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][video=youtube;_cvGUC9nLQE]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_cvGUC9nLQE[/video][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][/CENTER][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Một số hình ảnh[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial] [CENTER] [IMG]http://media.vgg.vn/vgg/tieungao/tieungao/2014/03/11/Bg_Hanh_Son.jpg[/IMG][/CENTER][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][I]Hành Sơn Phái[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][IMG]http://media.vgg.vn/vgg/tieungao/tieungao/2014/03/11/hanh_son.jpg[/IMG][/CENTER][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][I]Hành Sơn Đệ tử[/I][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][IMG]http://media.vgg.vn/vgg/tieungao/tieungao/2014/03/13/hanhson1.jpg[/IMG][/CENTER][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial][I]Hành Sơn di chuyển lưu tàng ảnh nơi nơi[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][IMG]http://media.vgg.vn/vgg/tieungao/tieungao/2014/03/17/hanhson2.jpg[/IMG][/CENTER][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial][I]Kiếm pháp mạnh bạo[/I][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][IMG]http://media.vgg.vn/vgg/tieungao/tieungao/2014/03/11/hanh_son_c%E1%BA%A7m.jpg[/IMG][/CENTER][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial][I]Hành Sơn Cầm Kiếm[/I][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial][B]SF[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]