Có mấy Sim: 01249.88.33.88- 450K.
01249.88.33.66-01249.88.33.99 Bán 300K/1Sim
01249.88.33.00-01249.88.33.11 Bán 300K/1 Cặp.
Liên hệ: 01249.88.33.88