Săp 3 năm Trung tâm gia sư Ngoại Thương đã được gì ?
17-03-2014
Thật sự những ngày đầu thành lập trung tâm gia sư ngoại thương rất khó khăn. Đơn giản chúng tôi là những sinh viên năm 2, năm 3 đầy khát khao rạo rực. Bây giờ cũng đã lớn cả rồi. Cũng làm rất nhiều ngành khác nhau. Nhưng tại sao chúng tôi lại duy trì trung tâm gia sư một cách chuyên nghiệp
1, Khát khao của chúng tôi

- Xây dựng một trung tâm đại diện cho đại học Ngoại Thương
- Sự kiêu hãnh , kỳ vọng và khát khao mong muốn các em học sinh đỗ đại học
- Mong muốn mang sự khác biệt đến cho tất cả mọi người
2, Chúng tôi đã làm được gì

- Chúng tôi đã tạo ra 10.000 việc làm cho sinh viên đại học Ngoại Thương cả trong nam và ngoài bắc
- Chúng tôi đã giúp đỡ được hơn 3000 em học sinh vào các trường đại học mà các em mong muốn
Chúng tôi luôn tự hứa với bản thân sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để đáp lại kỳ vọng của các phụ huynh và gia sư .
Lê Đức Duẩn
Gia Sư Ngoại Thương