cần tiền bán gấp mấy sim trả trước víp giá tốt
liên hệ 0975.29.29.29
0975.36.9999 giá 62 triệu0987.25.8888 giá 60 triệu
0979.64.8888 giá 45 triệu

0978.66.33.99 gia 8 triệu
0979.55.11.99 giá 8 triệu
0962.612.999=6
0902.205.999=6
0966.95.88.99=5
0962.85.88.99=5
0969.63.88.99=5
0986.08.1995=3
0943.00.1995=2
0988.49.11.88=3