Thiệt hại trong game avatar
Trong bản cập nhật avatar 210 mới nhất, đã được nhà phát hành điều chỉnh một số tính năng mới trong đó có việc thay đổi giá trị nông sản nhằm đảm bảo tính cân bằng cho tất cả những loại nông sản trong thế giới Avatar, tránh tình trạng một số cây trồng mất cân bằng về giá được ưu tiên trồng nhiều hơn những loại cây trồng khác.
Tuy nhiên, do việc cập nhật diễn ra nhanh chóng nên gây ra sự bất ngờ và một số thiệt hại về giá trị cho một số người chơi đang sở hữu lượng nông sản lớn trong kho.
Để tránh những thiệt hại đã mang đến cho người chơi, TeaMobi chính thức đền bù cho những thành viên bị thiệt hại trong thời gian vừa qua. Thời gian đền bù chính thức bắt đầu từ 0h00 ngày 5/6/2013 và kéo dài đến khi hoàn tất.
Nội dung đền bù
-NPH Avatar sẽ tiến hành cộng thẳng vào tài khoản nông trại của những người chơi thiệt hại(dựa trên thông tin lượng NS trong kho của người chơi có trước và sau khi tiến hành bảo trì nâng cấp phiên bản 210)
- Số tiền đền bù = (Tổng giá trị NS trong kho trước bảo trì – Tổng giá trị NS trong kho sau khi bảo trì).
- Bên cạnh đó, NPH Avatar sẽ tiếp tục tặng thêm những bạn thiệt hại 10% tổng giá trị tiền được đền bù.
Ví dụ:
Trước khi cập nhật, Có 32000 xoài trong kho. Giá trị là 288000 xu nông trại. Sau cập nhật, 32000 xoài của Admin có giá trị 32000 xu nông trại.
Vậy giá trị sẽ được đền bù là:
Giá trị được đền bù = Giá chênh lệch(288000-32000)+Tiền khuyến mãi (288000-32000)*10% = 281600 xu nông trại.
Lưu ý: Tiền đền bù sẽ chỉ được kích hoạt khi bạn đăng nhập vào nông trại của mình để nhận trong thời gian 1 tháng tính từ thời điểm đền bù ngày 5/6/2013. Quá 1 tháng, nếu bạn đăng nhập vào game sẽ không nhận được tiền đền bù.
Nhanh tay vào nhận tiền đền bù phiên ban 210 để có cơ hội download game avatar 222 miễn phí nhé!