Công ty TNHH VẠN TẤN PHÁT chuyên cung cấp khí công nghiệp như: khí oxy, khí ni tơ, [URL="http://khinito.com/binh-khi-argon/vo-chai-argon-40-lit-chai-moi-100.html"][B]khí argon[/B][/URL], khí co2, khí acetylen, khí trộn theo yêu cầu của khách hàng.
* Khí tinh khiết như: khí helium, khí hidro 99,999%, khí P10, khí N2o, khí oxy 99,999%, khí ni tơ 99,999%, khí argon99,999%, khí co2 99,999%, khí acetylen99,8%,...
*Khí hóa lỏng như: ni tơ lỏng, co2 lỏng, argon lỏng, oxy lỏng,...
*Các thiết bị ngành khí như: van điều áp, đồng hò điều áp, nắp chụp bảo vệ chai, ti, pich, van,...
+ Hình thức cung cấp [B][URL="http://vantanphat.com.vn/vo-chai-chua-khi/vo-chai-argon/"]vỏ chai argon[/URL][/B]: vỏ chai argon 10 lít, [B][URL="http://khitinhkhiet.com/binh-argon.html"]vỏ chai argon[/URL][/B] 14 lít, [B][URL="http://vantanphat.com/vo-chai-chua-khi/vo-chai-argon/"]vỏ chai argon[/URL][/B] 40 lít, vỏ chai argon 47 lít, vỏ chai argon 50 lít.[B] + Miss :[/B][B] Kim Anh[/B]
[B] + Công Ty TNHH Vạn Tấn Phát[/B]
[B] + 13/4 B Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM[/B]
[B] + [/B][B]Điện thoại[/B][B]: 01635 284 039[/B]
[B] + [/B][B]Email[/B][B] : [/B][EMAIL="Kimanh@vantanphat.com"][B]Kimanh@vantanphat.com[/B][/EMAIL]
[B] + Website: [/B][URL="http://vantanphat.com/"][B]Vantanphat.com[/B][/URL]