[COLOR=black][FONT=Arial][FONT=Arial][URL="https://sites.google.com/site/muamayanhcuhanoi/dich-vu-1"]Mua ipad cũ[/URL] tại hà nội[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Open Sans][COLOR=#616161][COLOR=black][FONT=Arial]Chuyên [URL="https://sites.google.com/site/muamayanhcuhanoi/dich-vu-1"]Mua ipad cũ[/URL] các loại ipad 2, ipad 3, laptop Cũ,[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Open Sans][COLOR=#616161][COLOR=black][FONT=Arial]-[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial]Mua Tận Nơi Máy Tính Xách Tay. [/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial][FONT=Arial]-[URL="https://sites.google.com/site/muamayanhcuhanoi/dich-vu-1"]Mua Tận Nơi Máy[/URL] Tính Gia Đình. [/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial][FONT=Arial]-Mua Tận Nơi Máy Tính Văn Phòng.[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial][FONT=Arial]-Mua Thanh Lý Phòng Game Phòng Nét Cấu Hình Các Loại.... Cao Thấp. Kể Cả Máy Cũ, hỏng, Ko Lên, Chập Chờn, Vỡ Nát, Hỏng Kiểu Gì Cũng Mua Tất..[/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial][FONT=Arial]-Thanh Lý Hàng Tồn Kho, Lioa, Bàn Ghế các loại linh kiện Phụ Kiện Liên Quan Đến Máy Tính PC[/FONT][/FONT][/COLOR]

[COLOR=black][FONT=Arial][FONT=Arial]liên hệ: em Thắng [B][SIZE=3]01667 684 898[/SIZE][/B][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Open Sans][COLOR=#616161][COLOR=black][FONT=Arial]---yahoo: [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial]hoi_computer[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial]@yahoo.com[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]